UCA EiTIC (ESUP-DTIC): https://www.upf.edu/web/etic

CLIK (Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent de la UPF): https://www.upf.edu/web/clik

Universitat Pompeu Fabra: https://www.upf.edu/