El Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix la possibilitat de realitzar estades de recerca, d'un mínim d'un mes seguit i màxima de dos anys, a recercadors d'altres centres estatals i internacionals a través del Programa de Recercadors Visitants de la UPF (Visitings Scholars).

 

Grups, centres de recerca i centres d'estudi

 

Tipologia d'investigadors visitants

  • Recercador visitant predoctoral: investigadors en formació.
  • Recercador visitant postdoctoral: investigadors amb el títol de doctor.

 

Procés de sol·licitud d'admissió

Emplenar el formulari d'admissió amb la documentació següent: 

  • Currículum vitae.
  • Còpia del DNI/Passaport.

Es necessita l'aval d'un professor permanent o d'un investigador amb vinculació al departament d'Humanitats.

 

Serveis oferts

  • Carta d'invitació (demanar-la expressament en sol·licitar l'admissió al programa).
  • Carnet identificatiu: la Secretaria facilitarà un carnet, necessari per identificar-se en els diferents campus de la UPF.
  • Accés a la xarxa wifi del campus UPF.
  • Accés als ordinadors de la UPF.
  • Préstec bibliotecari: tindrà les mateixes condicions que qualsevol professor UPF (30 documents en préstec simultanis, préstec de la xarxa del consorci de biblioteques, préstec interbibliotecari no gratuït).
  • Certificat d'estada.

Viure a Barcelona

 

Relació d'investigadors visitants del departament d'Humanitats