Centres Específics de Recerca Centres Específics de Recerca

Els Centres Específics de Recerca (CER) són estructures internes de la Universitat, sense personalitat jurídica pròpia, en les que participen grups de recerca de la UPF i entitats externes que tenen com a finalitat l'assoliment d'uns objectius de recerca que, per les seves característiques, guanyarien projecció i solidesa amb una estructura i imatge pròpies.

Centres d'Estudi Centres d'Estudi

Són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de personal docent i investigador de la UPF per tal de projectar i de visibilitzar la seva activitat investigadora i acadèmica en un tema d'interès específic. Els membres poden pertànyer a diversos departaments de la UPF i també a d'altres universitats, institucions de recerca, empreses o organismes.