Equip directiu

La Unitat Acadèmica d'Humanitats és la unitat per a la coordinació de la Facultat i el Departament d'Humanitats creada per dur a terme aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta. Està format pels càrrecs acadèmics de direcció de la Facultat i del Departament d'Humanitats següents:

 • Director: Albert Garcia Balañà
 • Degà: Josep Maria Castellà Lidon
 • Vicedegana: Marició Janué Miret
 • Vicedegana: Tamara Djermanovic Tanasijevic
 • Vicedegana: Hélène Rufat Perelló
 • Sotsdirectora: Marta Jorba Grau 
 • Sotsdirector: Jaume Subirana Ortín
 • Secretària del Departatment: Maria Betlem Castellà Pujols
 • Secretari de la Facultat: Josep Pich Mitjana
 • Cap d'estudis: Pere Gifra Adroher
 • Responsable d'Innovació: Pol Capdevila Castells
 • Coordinador docent: Eduardo Cairol Carabi
 • Coordinador docent del grau en Estudis Globals: Rosa Cerarols Ramirez
 • Coordinador de mobilitat: Xavier Ferrer Gallardo
 • Coordinador del màster universitari en Història del Món: Jorge Luengo Sánchez
 • Coordinador del màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global: Alexandre Coello de la Rosa
 • Coordinador del màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament: Antonio Monegal Brancos
 • Coordinadors del màster universitari en Arqueología Global: Marco Madella i Sandra Monton-Subias
 • Coordinador del programa de doctorat en Història: Stephen Jacobson
 • Coordinador del programa de doctorat en Humanitats: Domingo Ródenas de Moya
 • Cap de la Unitat de Gestió Acadèmica: Miquel Sánchez Ginés

Comissions