La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), constituïda per acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014, modificat per acords del Consell de Govern d'11 d'abril de 2018 i de 13 d'octubre de 2021, vol contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades en les activitats de recerca i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans. Entre altres funcions, la CIREP s'encarrega d'avaluar els projectes de recerca que es presentin a revisió i emetre, amb caràcter preceptiu, informes de conformitat ètica.

Acord Consell de Govern

Presidenta

Cristina Pujades Corbi

Pujades Corbi, Cristina
Presidenta de la CIREP i vicerectora de Recerca
Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Vicepresidents

Carla Lancelotti

Lancelotti, Carla
Vicepresidenta
Departament d'Humanitats

Gaël Le Mens

Le Mens, Gaël
Vicepresident
Departament d'Economia i Empresa

Vocals

Daniel Cassany Comas

Cassany Comas, Daniel
Vocal
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Carlos Castillo Ocaranza

Castillo Ocaranza, Carlos
Vocal
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Gianmarco Leon Ciliotta

Leon Ciliotta, Gianmarco
Vocal
Departament d'Economia i Empresa

John Palmer

Palmer, John
Vocal
Departament de Ciències Polítiques i Socials

Gemma Piella Fenoy

Piella Fenoy, Gemma
Vocal
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Altres membres

Marianna Nadeu Rota

Nadeu Rota, Marianna
Coordinadora
​Promotora de projectes R+D+Ethics. Servei de Recerca

Carolina Navas Rodríguez

Navas Rodríguez, Carolina
Protecció de Dades
Secretaria General

Marc Vives Piza

Vives Piza, Marc
Delegat de Protecció de Dades