ATENCIÓ: Projectes urgents relacionats amb la COVID-19

La CIREP ha habilitat un procediment accelerat/abreujat per a aquells projectes de recerca no biomèdica relacionats amb la situació de pandèmia i, per tant, urgents. Aquest procediment prescindeix excepcionalment de l'avaluació externa per agilitar la revisió i es resol al cap d'uns 10-20 dies.
 
En el cas de projectes ja aprovats, és possible que calgui modificar certs aspectes per continuar la recollida de dades en les circumstàncies presents. Si teniu dubtes sobre com procedir amb el vostre projecte aprovat, estem a la vostra disposició.   

La legislació de protecció de dades personals no s'ha vist alterada per la situació actual. Podeu adreçar les vostres preguntes sobre protecció de dades personals a [email protected].  

La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), constituïda el desembre de 2014, vol contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades personals en les activitats de recerca i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans. Entre altres funcions, la CIREP s'encarrega d'avaluar els projectes de recerca que es presentin a revisió i emetre, amb caràcter preceptiu, informes de conformitat ètica.

CIREP (Servei de Recerca) Oficina 23.002

Edifici Mercè Rodoreda (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 5422186

[email protected]

Més informació Més informació

Enllaços Enllaços