La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) constituïda al desembre de 2014 vol contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndars ètics i protecció de dades personals en les activitats de recerca i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans. Entre altres funcions, la CIREP s'encarrega d'avaluar els projectes de recerca que es presentin a revisió i emetre, amb caràcter preceptiu, informes de conformitat ètica per als mateixos.

CIREP (Servei de Recerca) Oficina 23.002

Edifici Mercè Rodoreda (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 5422186

[email protected]

Més informació Més informació

Enllaços Enllaços