La CIREP es reuneix mensualment per discutir i revisar projectes. Cal enviar la sol·licitud almenys amb sis setmanes d'antelació perquè es tingui en compte en una reunió concreta. 

Properes dates de reunió

22 de novembre de 2023 Nova data: 23 de novembre de 2023
20 de desembre de 2023  Nova data: 14 de desembre de 2023

19 de gener de 2024
23 de febrer de 2024
22 de març de 2024
26 d'abril de 2024
24 de maig de 2024
28 de juny de 2024
19 de juliol de 2024
20 de setembre de 2024
18 d'octubre de 2024
22 de novembre de 2024
20 de desembre de 2024