A causa d'un increment important en el nombre de sol·licituds, és possible que el calendari orientatiu descrit aquí s'allargui. 

 

L’objectiu de la CIREP és que la revisió segueixi un calendari orientatiu com el que es mostra a la imatge:

 

 

Les decisions de la CIREP es prenen en la sessió plenària que sol tenir lloc a final de mes. Com mostra el gràfic, cal deixar un marge de cinc setmanes, com a mínim, entre la finalització de la preavaluació de la sol·licitud i la reunió del comitè. Al calendari us indiquem terminis orientatius per enviar una sol·licitud completa per tal que es pugui discutir en una reunió en concret.

 

Termini per presentar sol·licitud

Reunió de la CIREP

20 d'octubre de 2022 24 de novembre de 2022
10 de novembre de 2022 15 de desembre de 2022
14 de desembre de 2022 25 de gener de 2023
18 de gener de 2023 22 de febrer de 2023
22 de febrer de 2023 29 de març de 2023
15 de març de 2023 26 d'abril de 2023
19 d'abril de 2023 24 de maig de 2023
17 de maig de 2023 21 de juny de 2023
14 de juny de 2023 19 de juliol de 2023
12 de juliol de 2023 20 de setembre de 2023
20 de setembre de 2023 25 d'octubre de 2023
18 d'octubre de 2023 22 de novembre de 2023
8 de novembre de 2023 20 de desembre de 2023
 

Tanmateix, cal tenir present que la durada del procés de revisió ètica de projectes es pot allargar ja que depèn de molts factors: la naturalesa i la complexitat del projecte de recerca, la data de recepció de la sol·licitud, la rapidesa a l’hora d’introduir canvis a la sol·licitud per part de l’IP, el nombre de sol·licituds en revisió, etc.

 

A més, quan rebem una sol·licitud, se’n fa una preavaluació ràpida per assegurar que conté suficient informació per avaluar les implicacions ètiques i de protecció de dades del projecte. És crucial que l’IP respongui ràpid a les peticions de més informació o preguntes de la CIREP perquè aquesta fase es resolgui en qüestió de dies. El calendari orientatiu no inclou la fase de preavaluació.