A causa d'un increment important en el nombre de sol·licituds, és possible que el calendari orientatiu descrit aquí s'allargui. 

 

L’objectiu de la CIREP és que la revisió segueixi un calendari orientatiu com el que es mostra a la imatge:

 

 

Les decisions de la CIREP es prenen en la sessió plenària que sol tenir lloc l’últim dijous de mes. Com mostra el gràfic, cal deixar un marge de cinc setmanes, com a mínim, entre la finalització de la preavaluació de la sol·licitud i la reunió del comitè. Al calendari us indiquem terminis orientatius per enviar una sol·licitud completa per tal que es pugui discutir en una reunió en concret.

 

Termini per presentar sol·licitud

Reunió de la CIREP

11 de novembre de 2021 16 de desembre de 2021
16 de desembre de 2021 27 de gener de 2022
20 de gener de 2022 24 de febrer de 2022
17 de febrer de 2022 24 de març de 2022
17 de març de 2022 28 d'abril de 2022
21 d'abril de 2022 26 de maig de 2022
12 de maig de 2022 16 de juny de 2022
9 de juny de 2022 14 de juliol de 2022
21 de juliol de 2022 22 de setembre de 2022
22 de setembre de 2022 27 d'octubre de 2022
20 d'octubre de 2022 24 de novembre de 2022
10 de novembre de 2022 15 de desembre de 2022
 

Tanmateix, cal tenir present que la durada del procés de revisió ètica de projectes es pot allargar ja que depèn de molts factors: la naturalesa i la complexitat del projecte de recerca, la data de recepció de la sol·licitud, la rapidesa a l’hora d’introduir canvis a la sol·licitud per part de l’IP, el nombre de sol·licituds en revisió, etc.

 

A més, quan rebem una sol·licitud, se’n fa una preavaluació ràpida per assegurar que conté suficient informació per avaluar les implicacions ètiques i de protecció de dades del projecte. És crucial que l’IP respongui ràpid a les peticions de més informació o preguntes de la CIREP perquè aquesta fase es resolgui en qüestió de dies. El calendari orientatiu no inclou la fase de preavaluació.