-Actualment, professor agregat Serra Hunter d'Història del Dret a la UPF. 5 assignatures actives (3 en anglès, 1 en castellà i 1 en català): History of Catalan Law (24433, 1r trimestre) ; Gender and the Law (25054, 1r i 2n trimestres); Foundations of Constitutional Law (32551, 1r trimestre); Historia del Pensamiento Jurídico (30732, 1r trimestre) ; Història del Dret (20608, 2n trimestre)

-Docència recent (cursos 2019-2020 i 2020-2021) a Introduction to Common Law (25018, 3r trimestre).

-Professor visitant a la Université Toulouse 1 Capitole (gener 2019) 

-Professor visitant a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) (2005-2006)

 

Paper on the "Gender & the Law" module

Esther Farnós, Raquel Montaner and I summarized the first editions of the brand new UPF elective course "Gender and the Law" at the CIDUI 2021. Please, enjoy and share our paper "Gender and the Law: a test-bed for providing law students with a broad gender perspective". Including gender perspective when teaching any branch of Law is absolutely needed in order to achieve fairer societies! 

 

Projectes d'innovació docent / Innovative teaching

Tirem pel Dret (2018)

Amb el suport de la USQUID de Dret, durant el curs 2017-2018 vaig dirigir una iniciativa de treball per projectes que propiciava un aprenentatge actiu, autònom, responsable i il·lusionat dels/les estudiants. Implicava comprimir en cinc setmanes (en comptes de deu) la docència magistral del professor i, durant les cinc setmanes restants, deixar que els estudiants treballessin sobre una vintena de temes diferents d'una manera diacrònica (al llarg de diversos segles) i compartissin el resultat de les seves recerques amb els companys. Llista dels temes (en castellà, perquè l'experiència d'innovació docent es féu en aquesta llengua):

-La asimetría territorial de la España contemporánea y sus raíces históricas

-De las antiguas Cortes al bicameralismo liberal

-Poderes locales ¿una progresiva frustración del autogobierno?

-Del sistema señorial a la unificación jurisdiccional liberal

-De los libros sagramentales al registro civil

-La(s) Santa(s) Inquisición(es) en la historia cristiana e hispana

-Derechos de impresión y censura (ss. XV-XXI)

-La reglamentación del trabajo desde la edad media hasta el liberalismo

-De las recopilaciones a los códigos, ahora desmitificados

-Las armas ¿de manos privadas a públicas? Derecho y jurisdicción militar y policial

-Sanciones y penas: de las composiciones de los pueblos germánicos a la anacrónica prisión actual, pasando por las penas infamantes

-Delitos contra la familia y la moral sexual

-De fiscalidades plurales medievales a una fiscalidad troncal de matriz estatal

-El tráfico marítimo, su reglamentación y sus riesgos (piratas, corsarios...)

-Estructuras educativas privadas y públicas, seculares y eclesiásticas

-La beneficiencia y la caridad, sus reglas y sus instituciones

-Derecho de las relaciones internacionales y diplomático

-Modelos históricos de derecho sucesorio y sus instrumentos jurídicos

-Mujer, patrimonio, capacidad jurídica y capacidad de obrar

-Reglas monárquicas, cortesanas y palaciegas

-Reglas religiosas: la vida monacal y conventual

 

Twhistòria del Dret: @UsatgesUpf (2015)

Durant el curs 2014-2015 vaig propiciar un maridatge inusual: un instrument de les TIC (Twitter) i uns textos jurídics de l'edat mitjana (els Usatges de Barcelona). En anys previs havia detectat i lamentat la dificultat que tenien els estudiants en la preparació d'una pràctica sobre alguns capítols dels Usatges i se'm va acudir convocar un "brainstorming" col·lectiu a través de Twitter, tot convocant els estudiants a proposar resums de cada precepte en 140 caràcters per afrontar amb més coneixements i il·lusió l'activitat dins l'aula. Els resultats, òptims, els vaig presentar a la VI Jornada la docència del Dret i les TIC que organitza la UOC anualment. La comunicació (aquí en versió pre-print) està presentada a Josep Capdeferro, "Docencia de Twhistoria del Derecho: @UsatgesUpf", a Ana María Delgado i Ignasi Beltran de Heredia (coords.), Las TIC y las redes sociales y la docencia del Derecho, Barcelona, UOC i Huygens ed., 2015, p. 155-162.

 

"Amb motiu del Tricentenari" (2014)

Aquest projecte, també amb el suport del CQUID de la UPF (PLAQUID EXP 72 MOD. A), ha aprofitat l'ocasió de les commemoracions del Tricentenari (1714-2014) per fer reflexionar els estudiants sobre dos factors principals: a) la importància del dret i les institucions polítiques en la configuració històrica de Catalunya, i d'altres països i comunitats; b) qui, com, quan i on han apel·lat a aquesta història en les seves diferents verisons; amb quina legitimitat ho han fet i quina percepció n'ha tingut la societat. Aquests objectius s'han perseguit a través d'un Dossier de premsa monogràfic i, sobretot, de visites a exposicions i activitats commemoratives del Tricentenari, que posteriorment calia explicar a l'aula amb enfocament analític i crític.

 

El "Dossier de premsa" (2010-2018)

Consisteix en una àmplia selecció d'enllaços a notícies actuals dels diaris on afloren problemàtiques del segle XXI connexes amb les que s'estudien amb perspectiva històrica al llarg del temari. Vaig presentar la primera experiència d'aquesta activitat a la V Jornada de Bones Pràctiques acadèmiques de la UPF (27.X.2010), amb la ponència Un dossier de premsa actual per viatjar en el túnel del temps. També l'he explicat amb detall en un article titulat "El dosier de prensa: la actualidad como invitación a una asignatura" al llibre col·lectiu 74 experiencias docentes del Grado en Derecho, coordinat per Max Turull i Enoch Albertí i publicat per Octaedro-ICE l'any 2016

Nota: advertim que l'enllaç d'alguna notícia es pot haver trencat per raons que no ens són imputables.

 

"Anem a l'arxiu" (2009)

Sessió de treball amb estudiants a l'Arxiu Municipal de Granollers

Projecte realitzat el 2009, finançat pel CQUID de la UPF (referència 43 PM 2008-2009 1). Hi participaren voluntàriament més de vuitanta estudiants. Els vaig conduir en grups de vuit o deu persones a arxius de Cervera, Girona, Barcelona, Granollers i Vic, on vam fer autèntiques sessions de treball. Els estudiants havien de remenar els inventaris, identificar tipologies documentals, llegir algun manuscrit i contextualitzar-lo. L'activitat va acostar els estudiants a la realitat de les antigues institucions de dret públic català.