Delegat de la rectora de la UPF per la mobilitat internacional (2023-) 

Membre del Faculty and Staff Council de l'aliança europea d'universitats EUTOPIA+ (2023-)

Coordinador del programa dual LLB King's College London - Grau en Dret UPF (2018-) Vegeu-ne la informació acadèmica i adreceu eventuals dubtes a [email protected].

Coordinador del programa de mobilitat d'estudiants University of Oxford-UPF (2009-) i University of Cambridge-UPF (2021-)

Coordinador de mobilitat de la Facultat de Dret de la UPF (octubre del 2004-maig 2018) -prèviament, havia exercit aquestes funcions Laia Bonet-; des de 2011 vaig comptar amb l'inestimable suport d'Esther Farnós, coordinadora per a estudiants "incoming". Resum del meu llarg mandat: A) Creixement exponencial, però de forma ordenada, tant pel que fa als convenis internacionals com al nombre d'estudiants en mobilitat (índexs de mobilitat d'estudiants de l'exercici 2017-2018: grau en Dret: 40,45%; doble grau Dret+Eco/Ade: 71,76%); B) Pel que fa a convenis, incorporació i gran cura de socis d'alt valor estratègic (p. ex. University of Oxford o King's College London) i potenciació d'un nombre restringit d'universitats sòcies de qualitat contrastada, pertanyents a xarxes de confiança; C) Pel que fa a estudiants, atenció molt personalitzada, tot intentant combinar rigor i flexibilitat en la gestió dels expedients acadèmics. 

 

Reunió CIEL Antwerp 10.X.2012
Reunió CIEL Antwerp 10.X.2012