Dono un alt valor a la transferència de coneixement més enllà de les aules universitàries. Ho reflecteixen activitats com les següents: 

 

Libro-catálogo de una exposición con alto contenido científico 

-La cultura jurídica dels advocats catalans del segle XVI. Una visió a través dels llibres conservats en biblioteques i arxius de Girona, Girona, Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, 2005.

Lo que tenía que ser una modesta exposición de libros jurídicos antiguos se convirtió en un ejercicio de construcción de una biblioteca "ideal" de un jurista catalán del siglo XVI, donde se amalgamaban obras del ius commune y de derecho(s) propio(s): textos de derecho justinianeo con sus glosas, decretales pontificias, comentarios de los Usatges de Barcelona, comentarios de sentencias, monografías... Un libro-catálogo donde se honoran simultáneamente contenido (derecho) y continente (libro y cultura de la imprenta en general). #bibliotecaideal #categoríasyelementos 

 

Participació en obres divulgatives col·lectives

-"Joan Pere Fontanella, jurista i polític", a Borja de RIQUER, Vides catalanes que han fet història, Barcelona, Ed. 62, 2020.

-Pau Bossacoma & Josep Capdeferro. “Statualità, sovranità e autonomia in Catalunya e nei Paesi Baschi”. Francesco Maria Provenzano ed. Federalismo, Devolution, Secessione: ritorno al futuro. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore, 2011. 195-265.

A petición de un periodista político especializado en el Senado italiano que intentaba contextualizar las tensiones centrífugas en su país, reflexión en clave de ensayo sobre las pulsiones de autogobierno y republicanismo en Cataluña y los territorios vascos a lo largo de la historia (por mi lado) y con las crisis constitucionales abiertas en la primera década del siglo XXI que motivaron un auge del secesionismo (por parte de P. Bossacoma). Ambos autores fuimos contundentes en trazar una diferencia clara entre los territorios con derechos históricos de España y la Lombardía cautivada por el ideario de la Lega Nord.

-“Derecho, lengua e identidad”. En VV.AA. La vida de las lenguas en nuestra sociedad. Posibilidades de futuro. Pamplona/Iruña: Ayuntamiento/Udala, 2007. 59-83.

Reflexión iushistórica en clave divulgativa sobre como históricamente el derecho ejerció un papel cohesionador e identitario similar al que en época contemporánea pudieron jugar las lenguas.

-“La Deputació del General al segle XVII”. Tomàs de Montagut et al. coord. Nadala 2004. L’autogovern de Catalunya. Barcelona: Fundació Carulla, 2004. 52-55.

Síntesis de historia institucional en una conocida felicitación de Navidad con gran circulación en toda Cataluña.

Pròleg a obres d'altres autors

-"Pròleg", a Lluís Obiols Perearnau (ed.), El govern de la Ciutat d'Urgell al segle XVI. Jeroni Grau i el seu tractat per al govern municipal, La Seu d'Urgell, Anem Editors, 2019, p. 7-16.

El 1570, el jurista Jeroni Grau escrigué un manuscrit sobre l'organització i les funcions del govern municipal de la ciutat on havia residit durablement, la Seu d'Urgell. Edició i estudi introductori de l'arxiver Lluís Obiols. El meu pròleg contextualitza l'obra en el marc dels règims locals de la Catalunya moderna. #jurista #municipi #estructura #funcions #participaciópolítica 

-"Pròleg", a Alberto Reche Ontillera, "Castellbisbal: castell, família i conflicte (S. XII-XV)", Ed. Ajuntament de Castellbisbal, 2020, p. 7-12.

Pròleg a una obra sobre un procés dels anys 1440 que implicà la restitució a descendents de la família Castellbisbal de la possessió del castell i terme que havia estat arrabassat als seus avantpassats. #elreitreu,elreidona #procés #segleXV

 

Comunicació científica a les xarxes socials

 

-"Instituciones catalanas ante el 1 de Octubre: algunas analogías históricas", a IUS 360, portal de Ius et Veritas, de la Pontificia Universidad Católica de Perú (4 de octubre de 2017). 

Pueden contribuir a entender hechos recientes experiencias históricas indicativas de una cultura política de signo republicanista que ha prestado un alto valor a la participación y ha recurrido a dinámicas concertadas de actuación. 

-En virtut d'un contracte signat entre la UPF i l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, durant els anys 2019, 2020 i 2021 estic coordinant "Juristes catalans a l'abast", un ambiciós programa de comunicació a les xarxes socials (web i Twitter principalment) de les biografies i principals aportacions de juristes destacats de la història de Catalunya. https://twitter.com/JuristesL

Vegeu la notícia corresponent apareguda al web de la UPF 

 

Cicles de conferències

Durant el curs 2017-2018, amb col·laboració de la Fundació Les Voltes de Girona, he dedicat dos cicles respectivament, amb tres ponents cadascun, a les institucions polítiques de la Catalunya moderna i a la història de les dones a la Catalunya moderna

 

Conferències singulars

Lluís Riera i Josep Capdeferro a la Xoconferència sobre Fontanella a Olot, maig del 2013

A tall d'exemple...

* Conferència "Tal com érem: vida quotidiana a Castelló d'Empúries fa quatre-cents anys" dins el IV Civle de conferències de Castelló d'Empúries

* Conferència "Les constitucions històriques de Catalunya" (15.05.2018) dins el Cicle de conferències de Dret per a no juristes 2018 de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

* Conferència "Jeroni Pujades i el seu temps" (26.IX.2014) a la capella de Santa Clara de Castelló d'Empúries

* Conferència "Els juristes catalans de l'època moderna" (8.IV.2014) al Centre de Lectura de Reus.

* Xoconferència "Joan Pere Fontanella (1575-1649). Advocat d'Olot, patriota català, savi reconegut a Europa" (11.V.2013). Al final de la conferència el públic va degustar una magnífica placa de xocolata elaborada pel pastisser Lluís Riera que -reproduïa l'efígie de Fontanella.

 

Comissariat d'exposicions         

* Comissariat científic de l'exposició "La cultura jurídica dels advocats catalans del segle XVI. Una visió a través dels llibres conservats en biblioteques i arxius de Girona" (juny-juliol del 2005), amb motiu de la inauguració de la nova seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona. El comissariat tècnic va anar a càrrec de Georgina Freixa. El llibre-catàleg manté la seva vigència.

* Comissariat científic de l'exposició "Selecció d'al·legacions jurídiques de la Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona" (desembre del 2010), amb motiu de les 5es Jornades d'Estudi sobre Juristes i Notaris, celebrades a Tarragona. El comissariat tècnic va anar a càrrec d'Isabel Juncosa.