Objectius de desenvolupament sostenible

La UPF com a actor indispensable per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

El concepte de benestar planetari entès com el màxim nivell de benestar assolible per a éssers humans i no humans i els seus sistemes socials i naturals s’ha d’aplicar a la UPF en termes organitzatius (combatre el canvi climàtic mitjançant accions organitzatives en els àmbits de l’energia, l’aigua, les infraestructures saludables i sostenibles, la mobilitat, el malbaratament, l’alimentació i el proveïment sostenible en general) i, d’altra banda, en les activitats principals de la Universitat de recerca i docència. L’estratègia inclou la promoció d’una acció transversal multidisciplinària i transdisciplinària en el camp del benestar planetari, que proporcioni a la Universitat una visió compromesa per ajudar a resoldre els principals reptes del segle XXI, que han sorgit com a efecte secundari de la millora del benestar social. Com a tal, la iniciativa de benestar planetari està alineada amb la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, amb l'objectiu de proporcionar el marc necessari per integrar la generació de coneixement i les accions necessàries per aconseguir cadascun dels 17 ODS. En particular, la iniciativa de benestar planetari està estretament alineada amb els ODS a través de tres cercles concèntrics d’objectius, sota l’objectiu general de l’ODS17 (Associació per als objectius):

  1. Un nucli central dels objectius relacionats amb el benestar: ODS 1 (Sense pobresa); SDG3 (Bona salut i benestar); SDG4 (Educació de qualitat); ODS 5 (Igualtat de gènere); SDG10 (Reducció de la desigualtat); SDG16 (Pau, justícia i institucions fortes).

  2. Els objectius relacionats amb les infraestructures: ODS 6 (Aigua Neta i Sanejament); ODS 7 (Energia assequible i neta), ODS 8 (treball decent i creixement econòmic); SDG9 (Indústria, Innovació i Infraestructures); SDG12 (Consum i producció responsables).

  3. Una capa que incorpori els dos grups anteriors amb els objectius relacionats amb el medi natural: SDG13 (Acció pel clima); SDG14 (Vida sota l’aigua); SDG15 (Vida a la terra).

Els ODS als rànquings

L’activitat que la UPF ha desplegat els darrers anys en l’àmbit dels ODS ha afavorit l’actual posicionament institucional en el 2020 THE University Impact Rankings, una classificació elaborada per Times Higher Education on s’avalua l’impacte de l’activitat de més de 760 institucions universitàries en relació amb setze dels disset ODS. En la darrera edició del rànquing, publicada el 2020, la UPF s’ha situat com la 53a. universitat del món (la 3a universitat de l’estat i la 23 d’Europa). Aquesta posició global es construeix ponderant els resultats que una institució assoleix en els diferents ODS en què participa (la UPF ha presentat la seva candidatura en vuit). En aquestes classificacions sectorials, destaquen els resultats de la Universitat en els ODS vinculats a Pau, justícia i institucions sòlides (5a del món); Acció per al clima (12a del món), i Igualtat de gènere (26a del món).

Els dos ODS amb més participació global han estat el 4, Educació de qualitat (més de 670 universitats), i el 3, Salut i benestar (620 universitats). La taula següent mostra el detall i resultats obtinguts en cada camp.

Número d'ODS Objectiu de Desenvolupament Sostenible Puntuació obtinguda Posició global
3 Salut i benestar 72,4 101-200 (620)
4 Educació de qualitat 67,2 101-200 (676)
5 Igualtat de gènere 72,6 26 (547)
9 Indústria, innovació i infraestructura 76,7 85 (494)
10 Reducció de les desigualtats 58,2 101-200 (458)
13 Acció per al clima 72,5 12 (376)
16 Pau, justícia i institucions sòlides 88 5 (453)
17 Aliança per aconseguir els objectius 82,7 80 (806)

L’avaluació de cada ODS ha inclòs un ampli ventall d’indicadors qualitatius i quantitatius que, segons THE “mostren el compromís d’una institució amb els ODS, no només a través de la docència, la recerca i la transferència de coneixement; sinó també a través de les pràctiques internes, les polítiques i els procediments de la mateixa institució”. Tot plegat, és una prova del compromís i treball de la UPF en avançar cap els objectius de Nacions Unides.

Més informació

Enllaços d'interès