Emergència climàtica

Tic Tac... el rellotge climàtic* ja està en marxa

El compromís de la Universitat amb l’actual emergència ambiental s’ha concretat en la iniciativa Benestar Planetari i en la Declaració d’emergència climàtica a la UPF.

La iniciativa Benestar Planetari engloba totes les actuacions que la UPF ha posat en marxa per donar resposta a aquest fenomen global i de gran complexitat. Com a universitat pública, aquestes actuacions es concreten en la generació i la transferència d’un nou coneixement inter-, trans- i multidisciplinari que pugui guiar la implementació de polítiques sàvies i accions decidides.

En paral·lel, la UPF està implementant mesures i accions específiques orientades a pal·liar l’impacte de la petjada ecològica de la Universitat, recollides en aquesta web i per a les quals vol comptar amb la participació i el compromís de la comunitat universitària.

Taula d'emergència climàtica

L'impacte del teletreball sobre el benestar del planeta i de les persones

Arran la Covid-19, el treball a distància ha aterrat amb força a la Universitat. El teletreball té un impacte molt positiu sobre el benestar del planeta, reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle que emet la comunitat universitària en els seus desplaçaments, si bé també planteja reptes per al benestar emocional i laboral de les persones.

La UPF ha creat un repositori de recursos per ajudar a crear espais de treball a casa segurs i confortables, promovent així la salut i benestar dels treballadors i treballadores de la Universitat.

(*) El rellotge mostra dos números. En vermell, el temps que ens resta per mantenir l’escalfament global a un màxim d’1,5 º si continuem amb les actuals emissions de Co2. Aquesta és la nostra data límit, el temps que ens queda per prendre mesures decisives per mantenir l’escalfament per sota d’aquest llindar. El segon número, en verd, mostra el percentatge creixent d’energia renovable a tot el món. Hem d’aconseguir arribar al 100% d’energia renovable abans que el nostre temps s’esgoti.

Enllaços d'interès

  • Càtedra UNESCO de Cicle de Vida
  • Climate-Emergency-Letter
  • United-Nations-Climate-Change