Vés enrere Estudi segona promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

Estudi segona promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

La Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries@UPF ha realitzat un estudi sobre la segona promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Telemàtica: Promoció 2010-2014.
21.04.2015

 

La Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries@UPF ha realitzat un estudi sobre la segona promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Telemàtica: Promoció 2010-2014 (veure estudi sobre la primera promoció aquí).

Recordem que l'estudi cobria tres dimensions: l'acadèmica, la personal i la professional / visió de futur. Enguany han participat a l'estudi quasi 60% dels graduats/des.

A partir dels resultats obtinguts s'observa que les competències generals que els participants d'aquesta segona edició perceben com a més integrades i assumides són la capacitat per a reconèixer i comprendre la diversitat, la multiculturalitat i la no discriminació per raó de gènere, la capacitat d'organització i planificació i la capacitat crítica i autocrítica.

Altrament destacar l'alt grau de satisfacció respecte el Treball Fi de Grau així com el fet d'havercursat assignatures en anglès (elements també destacats pels participants de l'estudi de la primera promoció) i els recursos que ofereix el Campus Poblenou per a desenvolupar els estudis de manera satisfactòria.

El percentatge de graduats/des de la segona promoció que va fer pràctiques externes és de quasi el 87%, i el corresponent als participants que estava treballant en el moment de fer l'estudi era del 82,2%, tots ells en l'àmbit de l'enginyeria TIC.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact