Vés enrere Estudi primera promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

Estudi primera promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

La Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries@UPF va realitzar un estudi sobre la primera promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC.
02.05.2014

 

La Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries@UPF va realitzar un estudi sobre

Enginyeries TIC UPFla primera promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Telemàtica (Promoció 2009-2013).

L'estudi cobria tres dimensions: l'acadèmica, la personal i la professional/visió de futur. Més de la meitat dels graduats/des van participar en l'estudi.

A partir dels resultats obtinguts s'observa que entre les competències generals que els participants perceben com a més integrades i assumides en destaquen la capacitat d'innovació i creativitat, la emprenedoria, la resolució de problemes i el treball en equip.

Enginyeries TIC UPF ESUPS

Destaca especialment el seu alt grau de satisfacció respecte el Treball Fi de Grau, que l'entenen tant com a oportunitat per a treballar les competències de manera integrada com pel que fa a la seva gestió acadèmica i formativa, i respecte a les pràctiques en empresa, i el professorat. Gairebé un 90 % del graduats/des en Enginyeries TIC a la UPF va fer pràctiques externes.

Un altre aspecte també altament valorat pel col·lectiu d'estudiants és el fet d'haver cursat assignatures en anglès.

El 88% dels participants estava treballant a finals de 2013 i en tots els casos en feines relacionades amb l'Enginyeria TIC.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact