Vés enrere Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeries TIC a la UPF (2015-2019)

Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeries TIC a la UPF (2015-2019)

01.02.2021

 

Com en anys anteriors, l’equip de Qualitat i Innovació Docent de l’Escola d’Enginyeria i el DTIC de la UPF ha dut a terme un estudi sobre els titulats dels diversos graus d’enginyeries TIC (2015-2019).

La distribució de participants per graus ha estat proporcional al nombre d’estudiants de cada titulació. Concretament, per a cada grau, tenim la proporció següent: un 28 % per al grau d’Enginyeria Informàtica, un 40 % per al grau d’Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i un 32 % per al grau d’Enginyeria de Telecomunicacions. Quant al gènere, un 83 % dels enquestats eren homes i un 17 %, dones.

L’edat mitjana dels enquestats va ser 23,9 anys, i el 80 % d’ells treballaven en el moment de recollir les dades, entre altres ocupacions, en tasques relacionades amb programació/auditoria (31,82 %) i aplicacions mòbils (10,6 %). En edicions anteriors de l’estudi, les tasques més freqüents van ser les relacionades amb programació (els resums de les edicions prèvies de l’estudi estan disponibles a la secció de notícies d’aquesta web).

D’un total de 25 respostes, el 80 % dels enquestats va respondre que compaginava la feina amb els estudis de grau, tot i que no pas durant tots els cursos, mentre que un 4 % sí que ho va fer al llarg de tota la carrera. A la pregunta sobre en què mesura la feina que van fer durant els estudis estava relacionada amb la seva formació, la resposta va ser molt clara: gairebé el 82 % va contestar que la feina estava relacionada amb la titulació, tant si treballaven en una empresa privada de l’àmbit TIC com si feien pràctiques a la UPF o en un altre lloc.

Quant a les competències que els titulats perceben com a més integrades i dominades, en van destacar les següents: “habilitats de treball en grup” i “habilitat de planificació i autoorganització”, totes dues amb una mitjana de 4,36/5. La moda va ser 5/5 en tots dos casos.

L’enquesta també inclou una llista d’aspectes organitzatius i acadèmics, que els enquestats van valorar per nivell de satisfacció. Enguany, els aspectes més ben valorats han estat els següents: “Cursar assignatures en anglès ha resultat una experiència positiva”, “El TFG em va permetre desenvolupar competències de manera integrada” i “El campus Poblenou em va proporcionar els recursos que em van caldre (espais, equips informàtics, etc.) per cursar els meus estudis de manera satisfactòria”. La valoració mitjana d’aquests tres aspectes va ser 4,6/5, 4,08/5 i 4,04/5, respectivament.

Alguns punts forts que l’estudiantat va destacar de la seva formació van ser la resolució de problemes, el nivell d’anglès, l’autogestió, el treball en equip, l’autoaprenentatge i l’organització. Entre les competències específiques, en van destacar el domini de les TIC, l’amplitud de l’oferta d’assignatures optatives i la comprensió a fons de coneixements empresarials. Finalment, van assenyalar altres elements com ara la capacitat de resiliència, les pràctiques, la qualitat dels docents, l’experiència ERASMUS, les tutories, les assignatures optatives i els espais i serveis de la universitat.

Pel que fa a les activitats en les quals l’alumnat va participar al llarg del grau, les més ben valorades són l’ERASMUS i les pràctiques, amb una puntuació mitjana de 4,33/5 i 4,25/5, respectivament.

Finalment, quant a perspectives laborals d’aquí a dos anys, el 60 % (15) dels enquestats s’imaginaven treballant a l’empresa privada, un 16 % (4), creant el seu propi negoci o treballant-hi i un 16 % (4), continuant amb els seus estudis.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact