Jornada d’Innovació Docent a l’ESUP

El passat 14 de març de 2014, al llarg del tot el matí, la USQUID-ESUP va compartir amb una vintena de professors i professores de l'Escola i membres del CQUID la Jornada d'Innovació Docent de l'ESUP. Aquesta Jornada tenia per objectiu facilitar un espai distès en el que diferents professors/es de l'Escola poguessin compartir experiències docents amb els assistents.

La sessió va ser conduïda per la directora de la USQUID-ESUP, Davinia Hernández-Leo, que, juntament amb la Verónica Moreno (pedagoga de la USQUID) van presentar alguns resultats dels estudis recentment realitzats així com van dinamitzar la sessió basada en petites intervencions en què els participants explicaven les experiències docents que havien dut a terme i posteriorment es generava un debat/reflexió conjunta amb la resta d'assistents. Seguidament un breu resum:

La primera experiència docent presentada va ser a mans del professor Víctor Dalmau. Concretament, en Víctor va explicar la seva experiència d'aplicació del Mètode Moore a l'assignatura Sistemes Formals de 3er curs del Grau en Enginyeria Informàtica. Per a qui no el conegui, la idea principal del mètode Moore rau en què un aprèn només quan ho fa un mateix, així, el centre d'atenció en el procés d'aprenentatge passa a ser el treball que desenvolupa el propi estudiant. Es va comentar la necessitat de refer els materials de recolzament de l'assignatura com a requeriment per a la correcta aplicació d'aquest mètode tot destacant la revisió de la conceptualització teòrica així com el plantejament d'exercicis. Les dinàmiques d'aula es basaven, fonamentalment, en tenir un estudiant a la pissarra resolent un problema amb el suport i orientacions de la resta de companys. El professor emfatitza en què aquest Mètode reforça, promou i motiva un aprenentatge rigorós i raonat.

La reflexió al voltant de l'ús dels vídeos acadèmics va ser conduïda per la USQUID-ESUP i el professor Boris Bellalta que, en el marc de dues assignatures de primer (Introducció a les TIC i Xarxes i Serveis, respectivament) van ser emprats com a complements de suport en el procés d'adquisició de l'aprenentatge de conceptes bàsics de les assignatures.

Va ser el professor Joan Codina qui va proposar el tema del multilingüisme a les aules en tant que és un tema que genera inquietuds a professorat i a estudiants. Van sortir reflexions comunes amb els assistents al voltant de la predisposició i implicació del col·lectiu discent a participar d'aquesta iniciativa a les diferents assignatures així com possibles accions per a promoure-la i enfortir la percepció d'utilitat i impacte en la formació dels estudiants de l'ESUP.

El professor Rafael Ramírez va compartir amb els assistents la seva experiència docent titulada:Plataforma robòtica: l'ús de robots per a la integració de l'aprenentatge mitjançant la qual persegueix promoure i assolir un aprenentatge més integrat i incrementar també la motivació dels estudiants.

Al seu torn, la professora Emilia Gómez, va comentar dues accions que duu a terme en el marc de les assignatures en les quals participa; per un costat el Laboratori de creació sonora i per l'altra el Glossari Termcat. El Laboratori de creació sonora es basa en la creació d'un projecte que es presenta en públic i que fomenta el treball en equip. Concretament, el que es pretén és que els estudiants puguin aplicar els conceptes i processos treballats a la teoria i pràctica de l'assignatura en un concert. Aquest concert és organitzat íntegrament pels estudiants, amb la qual cosa es promou també el treball d'altres competències de caràcter transversal.

L'elaboració del Glossari Termcat apareix com a recurs per donar resposta a la necessitat de dominar el llenguatge tècnic propi del perfil professional de l'Enginyer de Sistemes Audiovisuals (especialment) en diferents llengües. També es va emprar com a estratègia per a la introducció de l'anglès a l'aula. Concretament es van definir 287 termes d'ús comú en el camp Audiovisual.

El professor Oscar Camara va presentar durant la Jornada d'Innovació de l'ESUP una pràctica que desenvolupa en el marc de l'assignatura "Introducció a la Universitat i a l'Enginyeria Biomèdica" que té per objectiu aproximar l'estudiantat a la investigació del Departament promovent el coneixement i interès sobre els grups de recerca del DTIC en general i d'investigadors/es del DTIC en particular.

Eines de resum automàtic per al fàcil accés a la informació textual. El professor Horacio Saggioncomparteix amb nosaltres l'ús d'aplicacions intel·ligents de la web per integrar el processament de llenguatge natural. L'objectiu és mostrar els estudiants els processos de com aconseguir un resum automàtic de qualsevol pàgina web. És una matèria bastant pràctica en la qual es mostren eines concretes.

Per últim, l'organització de Hackathons. Va ser el professor Albert Domingo qui va parlar-ne d'aquestes trobades a les quals també s'inclouen xerrades de diversos temes com el desenvolupament d'aplicacions web o mesures de suport que ofereix la UPF a les iniciatives emprenedores.