Cobertes vives

 

Espai verd experimental a la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda

La UPF ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa EixVerd, que de manera conjunta amb altres entitats i les universitats Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Autònoma de Barcelona (UAB), ha creat un espai verd experimental a la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella.

Actualment, s’estan fent tres experiments en paral·lel per qualificar quins substrats són més adients per crear espais verds a la coberta de l’edifici. El primer vol comparar els substrats per veure quina de les mostres obtingudes és més eficient energèticament per utilitzar en horts urbans. A part, s’està fent una prova pilot per investigar sota quines condicions funciona millor la lavanda i impulsar-ne la plantació a les cobertes de Barcelona. Finalment, l’últim experiment que s’està duent a terme és una comparació també entre substrats; però, en aquest cas, per a cobertes agrícoles. Aquesta necessita tenir en compte unes variables diferents respecte a l’hort tradicional, com ara el gruix de terra o els requisits hídrics de la mostra.

Els experiments han captat l’atenció de la comunitat internacional, i estudiants d’altres institucions com la Universidade Nova de Lisboa han vingut a visitar les cobertes vegetals de la UPF.

Coberta agrícola al Dipòsit de les Aigües

A part de les cobertes a l’edifici Mercè Rodoreda, la Universitat vol replantejar la coberta de la biblioteca del campus de la Ciutadella com un espai verd urbà dins del Corredor Verd. El projecte es troba en fase de disseny, i la seva intenció és incloure un hort ecològic d’uns 3.000 m2, gestionat per persones amb risc d’exclusió social. A més, també s’està estudiant la possibilitat de fer un seguit d’accions paral·leles com l’apicultura, la realització de tallers oberts sobre aspectes mediambientals i de gestió d’horts, l’obertura d’un local per al barri i l’organització de visites o d’esdeveniments, entre d’altres.

Es tractaria d’un sistema de gestió socialment responsable i econòmicament sostenible des de la inversió inicial. Gràcies a la prova de substrats que actualment s’està duent a terme a la coberta experimental de l’edifici Mercè Rodoreda, els resultats es podrien aplicar al projecte de la coberta agrícola. Això inclou una sèrie d’avantatges com la millora de la qualitat de l’aire, la captura directa i indirecta de CO2, la reducció de l’escorrentia i la quantitat d’aigua que retorna a la ciutat, l’aïllament acústic, la biodiversitat urbana, els beneficis socials i la producció agrícola.

És un projecte que contribuiria a millorar la resiliència urbana i crearia tot un ecosistema. A més, es planteja l’opció de fer compost del material orgànic generat als voltants i d’organitzar visites arquitectòniques per conèixer la història d’aquest edifici com a dipòsit. Així, la proposta arribaria a tots els ciutadans i catalitzaria un nou interès per reutilitzar les cobertes i adaptar-les al canvi climàtic.

Gràcies als experiments que s’estan duent a terme a les cobertes verdes de la Universitat, es podrà fer una comparació dels substrats obtinguts per veure quina de les mostres és més eficient energèticament per utilitzar en horts urbans.

Es preveu que, juntament amb la cooperativa TEB (dedicada a la inserció social de persones amb disminució intel·lectual), la gestió diària del projecte d’hort urbà a la coberta del Dipòsit de les Aigües estigui centralitzada. La venda de productes es podria fer a través dels menjadors de la UPF o d’una cooperativa de consum o de mercats setmanals.

L’agricultura urbana és una activitat que no només nodreix el teixit social, sinó que també contribueix a la generació d’aliments. Una iniciativa amb beneficis mediambientals, socials i de regulació que aquest nou ecosistema crearia al centre de Barcelona.