Programa que tracta en profunditat temes més o menys quotidians d’una forma diferent. Cada setmana agafarem un tema i sortirem al carrer a preguntar a la gent què en sap. Després convidarem a persones que tinguin coneixement d’aquest tema per parlar-ne. L’objectiu és aprendre coses noves d’aspectes interessants per la gent i trencar prejudicis i construccions socials.