Al Parlament Europeu es prenen les decisions que més ens afecten als membres de la Unió Europea. Malgrat tot, és un espai sovint ignorat per la ciutadania. Euroconexión és un projecte que vol apropar el Parlament Europeu a la societat. L'Asociación de Radios Universitarias (ARU), amb representació de diverses ràdios universitàries de l'Estat espanyol, és l'encarregada de coordinar-ho.