Caça-tuits és un espai que ens permet estar més al dia i més connectats a la xarxa que mai. Caçarem i us informarem dels temes més comentats a Twitter.