Unitat d'Investigació en Comunicació

Presentació

Grups de recerca que integren UNICA

Departament de Comunicació

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona