Grups de recerca

DEMOSOC és un grup de recerca interdisciplinari especialitzat en anàlisi demogràfica i sociològic, així com estudis de mercat laboral i criminologia, clarament orientats cap a la recerca quantitativa i comparativa entre poblacions. 

Bases de dades

  • Enquesta de Salut, Envelliment i Jubilació a Europa (SHARE)
  • Estudi de Salut i Jubilació (HRS
  • Estadístiques de la Unió Europea sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC)
  • Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)

Projectes 

Cura, Jubilació i Benestar de les persones d'edat avançada en diferents Règims de Benestar (CREW)