2014 -   Demografia Social - Grau Ciècies Polítiques i de l'Administració

2014 -   Tècniques d'Anàlisi Estadística II - Màster de Recerca en Sociologia in Demografia

2014 -   Tutora projecte final (TFG & TFM)