Amb aquest formulari podeu adreçar-vos electrònicament a la Dra. Caterina García Segura, síndica de Greuges de la UPF.

Per facilitar la resposta, us demanem que ens comuniqueu qualsevol canvi posterior en les vostres dades.

Us informem que les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats no constaran en l'informe anual. Totes les queixes i la documentació aportada seran tractades amb la deguda confidencialitat.

Espai reservat per informar dels períodes de tancament per vacances de l'Oficina de la Sindicatura de Greuges:                                                                                                 * Us informem que la Sindicatura de Greuges romandrà tancada per vancances del 25 de juliol al 25 d'agost del 2024.


Torna a dalt