Formulari de queixes, observacions i consultes Formulari de queixes, observacions i consultes

Amb aquest formulari podeu adreçar-vos electrònicament al Dr. Josep Maria Casasús i Guri, síndic de Greuges de la UPF.

Per facilitar la resposta, us demanem que ens comuniqueu qualsevol canvi posterior en les vostres dades.

Us informem que les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats no constaran en l'informe anual. Totes les queixes i la documentació aportada seran tractades amb la deguda confidencialitat.

 

Aquestes dades s'incorporaran i es tractaran en fitxers de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb la finalitat de fer la gestió, el tractament i el seguiment de les queixes i de les observacions presentades davant del Síndic de Greuges de la UPF.

Únicament es preveu la comunicació de dades al Síndic de Greuges de Catalunya o figura similar competent, en raó d'un conveni de col·laboració, quan prèviament s'hagin presentat queixes, observacions o consultes davant el Síndic de Greuges de la UPF, i l'interessat hi doni el seu consentiment.

L'òrgan responsable dels fitxers de la UPF és el gerent. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçada a : Síndic de Greuges. Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.