Qui som?

El Síndic de Greuges és l'òrgan encarregat de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis) i de garantir el compliment de tot el que disposen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra. El Síndic de Greuges és elegit pel Claustre, a proposta del rector o rectora, per una majoria de tres cinquenes parts dels claustrals presents, per un període de set anys.

L'actual síndic de Greuges és el Dr. Josep Maria Casasús i Guri. Compta amb la col·laboració general de Marga Segovia Riquelme, responsable de l'oficina.

Síndic de Greuges de la UPF

Josep Maria Casasús i Guri (Barcelona, 1944) és periodista i catedràtic emèrit a la Universitat Pompeu Fabra. Titulat superior de Periodisme, llicenciat en Dret i en Ciències de la Informació. Es va doctorar en Ciències de la informació a la UAB amb una tesi sobre Josep Pla mereixedora del premi extraordinari de doctorat. Fundà els Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, universitat en la qual exerceix com a degà i director de departament, entre altres càrrecs.

El Dr. Casasús ha mantingut un estret lligam amb els mitjans de comunicació en la seva tasca com a periodista i com a acadèmic. Com a periodista, convé destacar la seva àmplia trajectòria a La Vanguardia, primer com a secretari general de la redacció (1983) i, posteriorment, com a sotsdirector, defensor del lector i editorialista. D'altra banda, la seva aportació al món acadèmic inclou més de cent articles en revistes de recerca i divulgació.

La seva trajectòria l'ha fet mereixedor de diversos guardons, tant en el món del periodisme, amb els premis Avui (1979), Gaziel (1986) o Joan Mañé i Flaquer (1988), com en el món universitari, on ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives, del Consell Universitari Català, concedida a la qualitat docent universitària; i el Premi a la Trajectòria Docent atorgat pel Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. L'any 2011 li fou concedida la Creu de Sant Jordi a petició de diverses persones i d'entitats culturals i cíviques. Per tres llibres d'assaig va rebre els premis Xarxa (1980), Carles Rahola (1986) i Josep Vallverdú (1987). L’any 2021 va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona, en reconeixement a la seva trajectòria de recerca, acadèmica i cultural en l’àmbit del periodisme i de la comunicació.

Què fem?

El Síndic de Greuges actua d'ofici o a instància de part, pot tramitar la queixa que se li presenta i pot, en les seves decisions i resolucions, formular advertiments, recomanacions i suggeriments a tota la comunitat universitària.

No pot anul·lar o modificar actes o resolucions administratives, però pot proposar fórmules d'acord que possibilitin una resolució posterior i ràpida de la queixa.

Presenta un informe anual davant el Claustre i el Consell Social de la UPF.