Qui som?

La síndica de Greuges és l'òrgan encarregat de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis) i de garantir el compliment de tot el que disposen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra. La síndica de Greuges és elegida pel Claustre, a proposta del rector o rectora, per una majoria de tres cinquenes parts dels claustrals presents, per un període de set anys.

L'actual síndica de Greuges és la Dra. Caterina García Segura. Compta amb la col·laboració general de la senyora Marga Segovia Riquelme, responsable de l'oficina.

Caterina García Segura és catedràtica de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra.

Llicenciada en Ciències de la Informació (UAB, 1982) i en Ciències de l’Educació (UB, 1983), va cursar estudis de doctorat en Dret a la UAB i en Ciències Polítiques a l’UQAM (Université de Québec à Montréal). Doctorada en Ciències Polítiques i de l’Administració a la UAB el 1991, es va incorporar a la UPF al 1994, provinent de la UAB, on era professora titular d’universitat des del 1993.

Caterina García Segura és coordinadora de l’àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret i investigadora principal del Grup de Recerca Consolidat de la UPF i de l’AGAUR en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Ha estat investigadora principal de diversos projectes competitius tant a escala estatal com internacional.

Les seves línies de recerca actuals són la creació i evolució de l’ordre internacional (normes i institucions), els actors internacionals no estatals i les noves dimensions de la seguretat internacional.

Va ser vicedegana dels Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració i de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials durant 18 anys (1997-2015), on va exercir com vicedegana d’Afers Institucionals i vicedegana d’Estudiants. Va ser tutora del programa d’intercanvis internacionals. Anteriorment havia estat cap d’Estudis. També ha participat en l’elaboració i revisió dels plans d’estudis de Ciències Polítiques, d’Àsia Oriental i del Global Studies.

Fora de la UPF, ha estat presidenta de l’Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (setembre 2017-desembre 2021). Del setembre de 2013 al setembre de 2017 n’havia esta vicepresidenta primera.

Participa en diversos consells científics i assessors d’entitats acadèmiques, entre d’altres, el Consell Científic de l’IBEI i el Consell Assessor de Casa Àsia. Pren part en els consells de redacció i científics de diverses revistes científiques, i és membre dels consells editorials de diverses col·leccions de publicacions, a més de participar habitualment en comissions avaluadores de la qualitat docent, projectes de recerca, i sol·licituds de beques de diverses entitats internacionals, nacionals i autonòmiques.

Què fem?

La síndica de Greuges actua d'ofici o a instància de part, pot tramitar la queixa que se li presenta i pot, en les seves decisions i resolucions, formular advertiments, recomanacions i suggeriments a tota la comunitat universitària.

No pot anul·lar o modificar actes o resolucions administratives, però pot proposar fórmules d'acord que possibilitin una resolució posterior i ràpida de la queixa.

Presenta un informe anual davant el Claustre i el Consell Social de la UPF.