Proiectul “Incluziune Școlară” propune elaborarea unei strategii eficiente privind promovarea incluziunii în școli, care să conducă automat la integrarea cu succes a copiilor migranți. Educația incluzivă este un element important care contribuie la îmbunătățirea coeziunii sociale, la îmbunătățirea competențelor lingvistice, la prevenirea sărăciei copiilor și la încurajarea participării acestora în cadrul societății gazdă.

"Această metodologie este conturată în jurul a doua domenii vaste ale transferului de cunoștințe educaționale:

A.Principiile educației incluzive - drept proces de răspuns asupra diversității nevoilor tuturor elevilor prin participarea crescândă la procesul de învățare, la procesul cultural și cel comunitar și reducerea excluziunii din cadrul procesului educațional.

B.Entitățile reprezentative ale colaborării cu școala - drept abordare de îmbunătățire a calității educației de care se bucură copiii migranți prin implicarea tuturor acelor dimensiuni ale vieții școlare care pot avea un impact asupra realizărilor educaționale.

Parteneriatul propune în această direcție, dezvoltarea și implementarea „Abordării Educației Incluzive la nivelul întregii școli”, care cuprinde următoarele două componente distincte:

- O Metodologie de promovare a incluziunii școlare

- Un Pachet de activități care să conducă spre „Educația Incluzivă” și un Instrument dedicat învățării limbilor, acestea fiind încorporate într-un ghid de activități practice.

Un total de douăzeci de școli de la nivel European vor avea ocazia de a testa Metodologia de Promovare a Incluziunii Școlare. Avem în vedere îmbunătățirea potențialului școlilor europene în vederea asumării rolului acestora drept un actor de integrare.