Encara no coneixes RESPONSE UPF?

RESPONSE UPF és una Plataforma de Coneixement per a la Comunicació Estratègica Responsable impulsada pel Grau en Publicitat i Relacions Públiques. El nostre objectiu és oferir estratègies i solucions comunicatives a fundacions, ONGs i iniciatives solidàries, a través de metodologies d'aprenentatge-servei i voluntariat par part de l'alumnat.

  • Formada per alumnat del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.
  • Coordinada per un/a professor/a del Grau.
  • Conjuga el voluntariat i les metodologies d'aprenentatge-servei.
  • Desenvolupa campanyes o accions puntuals de comunicació estratègica per a entitats deltercer sector i iniciatives solidàries que no disposin dels recursos econòmics necessaris.

 

Qui pot parcipar?

La Plataforma està oberta a:

  • Alumnat de Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme de la UPF que vulgui col·laborar en la iniciativa.
  • Entitats, Fundacions, ONGs i iniciatives solidàries que necessitin estratègies de comunicació. 

L'alumnat que col·labora amb la iniciativa ho fa a títol individual i sota la seva responsabilitat personal, o sota els requisits del Pla Docent de l'assignatura en el marc de la qual es dugui a terme. La col·laboració en els projectes pot derivar a una bonifació de crédits universitaris.

Les entitats que formen part de les diferents iniciatives de RESPONSE UPF poden ser participants de l'estratègia d'edició del Diari de Barcelona en la mesura que l'equip d'aquest mitjà ho consideri.

 

Com funcionem?

A partir de les peticions d'aquestes entitats, el coordinador/a de RESPONSE UPF juntament amb el Director/a, determinaran la correspondència entre les entitats externes i l'alumnat i mediaran en tots els processos relatius als acords de col·laboració.

Totes aquelles estratègies o accions de comunicació desenvolupades per RESPONSE UPF s'hauran de guiar pels principis d'honestetat, equilibri, respecte, transparència, coherència,sostenibilitat, bidireccionalitat i equitat que caracteritzen la comunicació responsable.

RESPONSE UPF no és una agència de comunicació i l a UPF no presta institucionalment als sol·licitants cap mena de servei professional en l'àmbit de la comunicació estratègica.