Les institucions que poden sol·licitar la col·laboració de RESPONSE UPF són:

  • Entitats que treballin per a l'erradicació de la pobresa, la desigualtat, o l'exclusió social.
  • Entitats que treballin per al medi ambient.
  • Entitats que treballin per a l'educació en l'àmbit de la salut.
  • Entitats que promoguin el respecte dels drets humans i de la justícia social.

També podran demanar el desenvolupament d'accions de comunicació aquells col·lectius que duguin a terme activitats solidàries puntuals vinculades a alguna iniciativa social. El requisit fonamental és que les entitats o els col·lectius no disposin dels recursos econòmics per dur a terme accions de comunicació que requereixin suport conceptual i tècnic.


Si vols fer un encàrrec contacta a [email protected] :

  • Nom de l'entitat sol·licitant
  • Nom de la persona sol·licitant + ocupació a l'organització
  • Breu descripció del encàrrec
  • Mail de contacte
  • Telèfon de contacte