El perfil de l’alumnat per participar en el projecte Response:

  • Alumnat del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.
  • També s'admetran les sol·licituds d'alumnat de Comunicació Audiovisual i de Periodisme.

RESPONSE UPF intentarà acollir totes les persones que hi vulguin col·laborar. Tot i això, ateses les limitacions d'espai i de logística, és possible que algunes sol·licituds de voluntariat no puguin ser acceptades. El Director/a i el Coordinador/a de la Unitat valoraran les sol·licituds, per tal de decidir l'admissió dels/les voluntaris/es.

L'alumnat participant s'assignarà a una o a vàries de les tasques o perfils que configuraran cadascun dels projectes admesos, segons les seves preferències i coneixements previs de l'àrea. Tots ells col·laboraran activament a les accions i projectes duts a terme.

Les persones participants no percebran cap tipus de remuneració. En el cas dels projectes canalitzats a través de la plataforma, es certificarà el voluntariat mitjançant un document signat pel Director/a de la Plataforma. En el cas d'aquells projectes canalitzats a través d'una assignatura la contraprestació estarà vinculada als crèdits de la pròpia matèria.