La Violència de Gènere és un fenomen polifacètic, però fins el moment han estat poques les aproximacions integrals a aquest fenomen que, com el que es proposa aquí, buscant analitzar-ho des de múltiples perspectives. El present projecte proposa analitzar la violència en la parella d’una forma que considera simultàniament les característiques del ofensor, de la víctima i de les relacions.

Aquest és un projecte d’investigació emmarcat dins de la convocatòria de projectes RECERCAIXA 2016.

Departament de Ciències Polítiques i Socials

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Projecte enmarcat dins la convocatòria:

RecerCaixa