ORGANIGRAMA

 

DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS

 

OBJECTIU A: Estudi d'agresors.

El Dr. Jorge Rodríguez actuarà com a coordinador general del projecte. És doctor en Sociologia per la Universitat Nord-americana de Nortwestern i actual professor agregat Serra Hunter a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). És membre del Grup d’Investigació de Criminologia i Sistema Penal de la UPF i del Grup d’Investigació Sociodemogràfica de la UPF i, com a tal, ha participat en molts dels projectes d’investigació gestionats dins d’aquests grups. Ha realitzat extenses investigacions, tant a España com al Regne Unit, sobre les característiques dels delinqüents i sobre les víctimes del virus de la immunodeficiència adquirida. Rodríguez serà l'encarregat d'assolir el 1r objectiu en particular: l’estudi dels responsables d'IPV i l’avaluació d’intervencions per a reduir els riscos de reincidència. Coneixedor del conjunt de dades dels delinqüents d'IPV, que s'actualitzaran i ampliaran, donat que les va analitzar en treballs anteriors. Serà assistit pel Dr. Sebastián Sarasa, expert en exclusió social i pobresa de la UPF, qui utilitzarà el seu mètode original d'avaluació de riscos de pobresa per a individus que viuen en un cens per a poder imputar els estats socioeconòmics dels delinqüents. Serà, doncs, l'encarregat d'executar aquesta imputació i d'analitzar l'impacte dels factors socioeconòmics sobre els riscos de reincidència dels delinqüents. El Dr. Mathew Creighton és un demògraf de l'University College of Dublin ben informat de la base de dades original dels delinqüents, en què va treballar en projectes anteriors. Participarà com a expert en programació i especialista en anàlisi longitudinal. El Dr. Pere Jódar va investigar en el passat el paper que té la feina en la rehabilitació social dels ex-interns, combinant informació penal amb dades dels registres de la seguretat social. Aplicarà els seus coneixements per a afegir informació de treball al conjunt de dades dels delinqüents d'IPV. Bona part de la recopilació de dades i treballs d'arxiu seran realitzats per la Sra. Ester Rué, estudiant de criminologia de la UPF.

 

OBJECTIU B: Estudi de víctimes.

La Dra. Elena Larrauri s'encarregarà de la consecució del 2n objectiu: l’estudi de les víctimes d'IPV i l’avaluació de les intervencions per a reduir els riscos de revictimització. Ella és una criminòloga reconeguda que ha fet una àmplia investigació sobre IPV. Va ser responsable de la creació del conjunt de dades dels delinqüents i les víctimes d'IPV que es pretenen actualitzar i ampliar en aquest projecte. Serà assistida pel Dr. John Palmer, advocat i sociòleg i membre actual ‘Marie Curie’, que s'incorporarà permanentment al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF al gener de 2018. Per al seu doctorat sobre segregació espacial, Palmer va dissenyar una aplicació de telefonia mòbil per rastrejar els moviments dels individus sobre l'espai i el temps. Serà l'encarregat de desenvolupar tècnicament l'aplicació per a la detecció de casos sospitosos d'IPV per part dels serveis sanitaris i policials. La Dra. Halliki Voodma, una investigadora qualitativa de la Universitat de Cambridge amb experiència internacional en entrevistes a les víctimes i professionals de l'IPV, ajudarà a desenvolupar els elements substantius de l'aplicació de selecció i coordinarà els grups de discussió planejats per a poder-ne provar la seva validesa. El Dr. Martí Rovira del Departament de Dret de la UPF va ser l'encarregat d'actualitzar el conjunt de dades de delinqüents i víctimes creat el 2003-06 al 2102, accedint als registres del Sistema Penitenciari de Catalunya. Serà l'encarregat d'ampliar i actualitzar les dades fins a 2017. La Sra. Ester Rué i la Dra. Cristina Sobrino realitzaran tot el camp i obra d'arxiu.

 

OBJECTIU C: Estudi de relacions.

La Dra. Clara Cortina serà l'encarregada d'aconseguir el 3r objectiu: l’estudi de les relacions de poder de les parelles. És demògrafa de la UPF especialitzada en dinàmiques familiars. Ella dirigirà l’anàlisi de la EU Generations & Gender Survey, que va analitzar en treballs anteriors. Es tracta d'un conjunt de dades de diversos nivells, amb dades individuals incloses en parelles, països i ones. Dos investigadors addicionals contribuiran a l'explotació: la Dra. Mª José González, sociòloga de la UPF especialitzada en dinàmiques familiars i desigualtats de gènere (actualment és l'IP del projecte de Recercaixa sobre discriminació de gènere en el mercat laboral), i la Dra. Anna Garriga, investigadora ‘Juan de la Cierva’ a la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, també especialista en dinàmiques familiars utilitzant grans conjunts de dades longitudinals. La Dra. Ana Safranoff serà l’encarregada de coordinar l’anàlisi de l'enquesta de violència contra la dona de la FRA. Actualment investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Población de Argentina, Safranoff és una experta en enquestes sobre victimització de dones, moltes de les quals ha analitzat en diverses de les seves publicacions, i sobre l'impacte de les incongruències d'estat sobre els riscos de patir IPV. Serà assistida per la Dra. Cristina Sobrino, que va col·laborar al pre-test de l'enquesta del FRA a Espanya l’any 2011.