Les direccions dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne/a o alumnes que desitgin concursar cal que registrin el formulari de sol·licitud de participació i annexin la següent documentació:

  1. Treball i annexes en format PDF. Cal tenir en compte que només hi ha de constar el pseudònim de l’autor/a i el títol del treball. En el treball/annex no hi ha de constar cap dada personal.
  2. Breu sinopsi que resumeixi el contingut del treball (en PDF). Cal tenir en compte que només hi ha de constar el pseudònim de l’autor/a i el títol del treball. A la sinopsi no hi ha de constar cap dada personal.
  3. Vistiplau de la Direcció del centre, degudament signat i segellat (veure model descarregable).
Termini recepció de treballs: 29 de febrer del 2024