Convocatòria 2020_16

PDI laboral - Professor Associat

Tancat
Places: 10
Termini de presentació sol·licituds: 22/10/2020
Convocatòria 2020_16
21
set.
2020

Avís el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 d'octubre del 2020

Places del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Referència Places Es valorarà Informació Addcional
EXP_16_20_AS_1
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Informàtica Biomèdica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 1
Llicenciat/da, graduat/da  en psicologia. El/la candidat/a haurà de tenir coneixements i experiència docent en l'àmbit de la informàtica biomèdica. Es valorarà l'experiència en recerca sobre big data en l'àmbit de les ciències de la salut i, en particular, en anàlisi de temes sanitaris en el marc de les xarxes socials. 2n trimestre
EXP_16_20_AS_2
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Farmacologia
 • Perfil:Conductes Addictives i Delinqüència; Neurociències i Malaltia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat/da, graduat/da en Farmàcia i que hagi cursat un Màster en Ciències Biomèdiques. Ha de tenir experiència docent universitària en l'àmbit de la neurobiologia i la neuropsicologia. Capacitat per impartir docència en anglès. La persona ha de tenir experiència investigadora en l'àmbit de la neurobiologia comportamental, utilització de l'animal d'experimentació i en especial, coneixement de models experimentals d'estrés, adicció de drogues i estudis neurobiològics de trastorns neuropsiquiàtrics. La persona ha de realitzar activitat investigadora en el moment de la contractació.
EXP_16_20_AS_3
 • Places:1 
 • Àrea de coneixement: Fisiologia
 • Perfil:Fisiologia Humana
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Llicenciat/da, graduat/da. És valorarà tenir el títol de doctor/a en Biologia Humana, Biomedicina o Medicina. El/la candidat/a ha de tenir coneixements i experiència docent en classes teòriques i pràctiques de Fisiologia Cel·lular i/o Humana. Es valorarà la formació en fisiologia molecular, amb experiència en l'ús de tècniques electrofisiològiques relacionades amb la fisiologia cardíaca/vascular. 2n trimestre
EXP_16_20_AS_4
 • Places:1
 • Àrea de coneixement: Genètica
 • Perfil:Anàlisi Avançat dels Trets de la Malaltia
 • Categoria dedicació: Professor Associat tipus 1 
Llicenciat/da, graduat/da. És valorarà tenir el títol de doctor/a en Biologia. El/la candidat/a haurà de tenir coneixement i experiència docent en estudis genètics d'associació, particularment estudis de genoma complet. Es valorarà l'experiència en dissenys experimentals avançats per estudiar trets complexos i en estudis de vinculació entre genomes i fenomes, amb un èmfasi particular en l'estudi de les malalties humanes des de punts de vista diversos, inclosa la genòmica comparada. 3r trimestre
EXP_16_20_AS_5
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Histologia
 • Perfil: Histologia Humana
 • Categoria dedicació: Professor Associat tipus 1
Llicenciat/da, graduat/da  en Biologia Humana amb amplis coneixements de Microscopia òptica, electrònica, d'immunofluorescència, de polarització, de contrast de fases, i Camp fosc. Coneixements suficients per interpretar les imatges proporcionades per aquests instruments. Coneixements amples d'Histologia humana, i nocions de patofisiologia. 2n trimestre
EXP_16_20_AS_6
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement:Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil:Psicosociologia
 • Categoria dedicació: Professor Associat tipus 2
Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en Psicosociologia (estratègies i mesures d'intervenció psicosocial. Tècniques per a la detecció de factors i riscos psicosocials. Relació de la psicosociologia amb l'àrea de recursos humans). Es valorarà l'experiència prèvia en docència. Experiència professional en l'àmbit de la Salut Laboral i la Prevenció de Riscos Laborals. 2n trimestre
EXP_16_20_AS_7
 • Places:1
 • Àrea de coneixement: Psicobiologia
 • Perfil:Psicologia
 • Categoria dedicació: Professor Associat tipus 2 
Llicenciat/da, graduat/da. És valorarà tenir el títol de doctor/a en Psicologia, Neurociència o Biomedicina. El/la candidat/a ha de tenir coneixements i experiència docent en classes teòriques i pràctiques de tècniques electrofisiològiques en Neurociència Cognitiva. Es valorarà l'experiència investigadora vinculada amb l'ús d'electroencefalografia i estimulació magnètica transcraneal en humans.  
EXP_16_20_AS_8
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
 • Perfil: Bioètica
 • Categoria dedicació: Professor Associat tipus 1
Llicenciat/da, graduat/da. És valorarà tenir el títol de doctor/a amb perfil en Bioètica. Experiència docent universitària acreditada. Experiència en Innovació docent relacionada amb l'ensenyament de la Bioètica en Ciències de la Salut. Participació en activitats, projectes i publicacions relacionats amb Bioètica en Ciències de la Salut (principalment en àrees relacionades amb: investigació i innovació responsable (RRI), relació metge-pacient i docència de la Bioètica). Participació en activitats, projectes i publicacions d'Innovació docent. 2n trimestre
EXP_16_20_AS_9
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Psiquiatria
 • Perfil: Psicologia
 • Categoria dedicació: Professor Associat tipus 2
Llicenciat/da, graduat/da. És valorarà tenir el títol de doctor/a  en Medicina, Psicologia o Neurociència. El/la candidat/a ha de tenir coneixements i experiència docent en classes teòriques i pràctiques de psicosomàtica, així com de les interaccions dels sistemes psico-neuro-endocrino-immunològics. Es valorarà l'experiència clínica en psiquiatria i psicologia clínica en hospitals de tercer nivell, així com l'experiència investigadora en el camp de la psico-neuro-endocrino-immunologia.  
EXP_16_20_AS_10
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Toxicologia
 • Perfil: Toxicologia
 • Categoria dedicació: Professor Associat tipus 2
Llicenciat/da, graduat/da. És valorarà tenir el títol de doctor/a en ciències biomèdiques. El/la candidat/a haurà de tenir coneixement i experiència docent en estudis emprant tecnologies "òmiques" en l'avaluació de la seguretat dels xenobiòtics i en la cerca i gestió en repositori internacionals de dades toxicològiques tant de substàncies d'ús terapèutic com d'ús industrial. Es valorarà l'experiència en farmacologia clínica, farmacogenètica i toxicologia en models in vitro, ex-vivo i in vivo.  
Sol·licitud i termini de presentació de sol·licituds
22
oct.
2020

El termini s'inicia el dia 1 d'octubre fins el 22 d'octubre del 2020

 • Sol·licitud registre electrònic (preferentment)
 • Sol·licitud registre presencialment
Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos
04
nov.
2020
Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos
18
nov.
2020
 • Sol·licitud d'esmena
Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos
20
nov.
2020
Publicació provisió de places
04
des.
2020