Convocatòria 2019_4

PDI laboral - Professor Associat

Tancat
Places: 12
Termini de presentació sol·licituds: 21/05/2019
Convocatòria 2019_4
29
abr.
2019
Places del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Ref. Places És valorarà
EXP_4_19_AS_1

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Bioquímica / Química / Biologia Molecular de la Cèl·lula
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 4

Doctorat/da en Química o Bioquímica. El/la candidat haurà de tenir coneixement i experiència docent en classes teòriques i pràctiques de Química i Metabolisme Cel·lular. Es valorarà la formació en biologia molecular, amb experiència en tècniques de laboratori relacionades amb regulació transcripcional i la utilització d’organismes models.

EXP_4_19_AS_2

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Algorismes Evolutius / Modelat de Malalties Complexes / Principis del Disseny Biològic
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
El candidat ha de tenir coneixements de teoria de xarxes complexes amb aplicacions a biologia, i ha d'estar familiaritzat amb el camp de les malalties complexes. Tanmateix ha de conèixer en certa profunditat els cm dels algoritmes d'evolució tant des de la perspectiva de la teoria evolutiva com en el domini de les seves aplicacions en bioenginyeria i biologia de sistemes.
EXP_4_19_AS_3

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Complements per a la formació disciplinar en Ciències Naturals / Fonaments de l'Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

Experiència reconeguda com a professor d’educació secundaria obligatòria de ciències naturals. Experiència docent en activitats de treballs experimentals innovadors. Experiència en atenció a la diversitat de l’alumnat. Publicacions de materials didàctics innovadors. Participació en projectes de recerca i innovació educativa. Experiència com a mentor de pràctiques del Màster de formació de professorat de secundària obligatòria.

 

EXP_4_19_AS_4

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
 • Perfil: Màster en Indústria Farmacèutica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Doctor en el camp de la biomedicina, experiència docent en general i sobretot en Aprenentatge Basat en Problemes, experiència professional en l'entorn de la recerca farmacèutica.
EXP_4_19_AS_5

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Infermeria
 • Perfil: Infermeria
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Diplomat o equivalent en infermeria, amb grau de doctor. Coneixements en metodologia educativa i gestió de recursos docents. Experiència docent, assistencial i en recerca acreditada en l’àmbit de les ciències de la salut.
EXP_4_19_AS_6

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Bases dels Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Llicenciat o graduat en medicina, especialista en alguna especialitat mèdica o quirúrgica. Experiència d'almenys 5 anys tant assistencial com de gestió clínica. Experiència en recerca experimental i clínica, i experiència docent. Anglès (nivell B o superior).
EXP_4_19_AS_7

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Pràctiques de Grau en Medicina / Portafoli Grau en Medicina
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Graduat, llicenciat o equivalent en estudis de medicina o ciències biomèdiques. Especialització en alguna de les disciplines mèdiques. Coneixements acreditats en salut pública. Geriatria i pal·liatius, així com en diverses espacialitats clíniques, prevenció i gestió sanitària. Experiència docent acreditada en l’àmbit de les ciències de la salut..
EXP_4_19_AS_8

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Immigració i Salut
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Es valorarà l'experiència prèvia en docència. Experiència professional en l'àmbit de la Salut Pública (SP). Sistema sanitari i les seves funcions bàsiques; Necessitats en l'atenció en salut de la població immigrant; Desenvolupament de polítiques sanitàries dirigides a la població immigrant a Catalunya, Espanya i Unió Europea; Possibles estratègies per a la implementació de polítiques i pràctiques sanitàries relacionades amb la immigració.
EXP_4_19_AS_9

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil:Lectures en Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Es valorarà l'experiència prèvia en docència. Experiència professional en l'àmbit de la Salut Pública (SP). Debat entorn diverses disciplines relacionades amb la SP: estadística sanitària, epidemiologia, demografia, promoció de la salut, educació sanitària, medicina preventiva, organització i gestió dels serveis sanitaris, legislació sanitària.
EXP_4_19_AS_10

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Organització de la Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Es valorarà l'experiència prèvia en docència. Experiència professional en l'àmbit de la Salut Pública (SP). Origens i història de la SP; Les polítiques socials i de salut; Les funcions i organització d'un sistema de salut; El marc regulador; Funcions i governança de la SP; Salut en totes les polítiques; La gestió de la SP; Els perfils professionals i les competències de la SP; La SP i el conjunt del sistema sanitari.
EXP_4_19_AS_11

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral II / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral / Fisiopatologia laboral
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Diplomat/Llicenciat/Graduat en Ciències de la Salut o en Tecnologies. Màster en Seguretat i Salut en el Treball o en Prevenció de Riscos Laborals (3 especialitats: Seguretat en el Treball / Ergonomia i Psicosociologia / Higiene Industrial). Experiència prèvia en docència. Experiència professional en l’àmbit de la Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
EXP_4_19_AS_12

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Radiologia i Medicina Física
 • Perfil:Diagnòstic per la Imatge
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Experiència en el treball amb imatges biomèdiques, especialment ecografia, ressonància magnètica, tomografia computeritzada i tomografia per emissió de positrons.
Sol·licitud i termini de presentació de sol·licituds
21
maig
2019

El termini s'inicia el dia 30 d'abril fins el 21 de maig del 2019

El termini de sol·licitud ha finalitzat

 • Sol·licitud registre electrònic (preferentment))
 • Sol·licitud registre presencialment
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos
30
maig
2019
Llista provisional d'admesos i exclosos

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places  
EXP_4_19_AS_1

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Bioquímica / Química / Biologia Molecular de la Cèl·lula
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 4

Llista provisional

EXP_4_19_AS_2

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Algorismes Evolutius / Modelat de Malalties Complexes / Principis del Disseny Biològic
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Llista provisional
EXP_4_19_AS_3

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Complements per a la formació disciplinar en Ciències Naturals / Fonaments de l'Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

Llista provisional

 

EXP_4_19_AS_4

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
 • Perfil: Màster en Indústria Farmacèutica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista provisional
EXP_4_19_AS_5

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Infermeria
 • Perfil: Infermeria
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista provisional
EXP_4_19_AS_6

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Bases dels Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Llista provisional
EXP_4_19_AS_7

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Pràctiques de Grau en Medicina / Portafoli Grau en Medicina
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Llista provisional
EXP_4_19_AS_8

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Immigració i Salut
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
 Llista provisional
EXP_4_19_AS_9

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil:Lectures en Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
 Llista provisional
EXP_4_19_AS_10

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Organització de la Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista provisional
EXP_4_19_AS_11

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral II / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral / Fisiopatologia laboral
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista provisional
EXP_4_19_AS_12

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Radiologia i Medicina Física
 • Perfil:Diagnòstic per la Imatge
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista provisional
Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos (per còmput de terminis s'allarga fins el 14 de juny)
14
juny
2019
Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos
18
juny
2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places  
EXP_4_19_AS_1

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Bioquímica / Química / Biologia Molecular de la Cèl·lula
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 4

Llista definitiva

EXP_4_19_AS_2

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Algorismes Evolutius / Modelat de Malalties Complexes / Principis del Disseny Biològic
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Llista definitiva
EXP_4_19_AS_3

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Complements per a la formació disciplinar en Ciències Naturals / Fonaments de l'Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

Llista definitiva

 

EXP_4_19_AS_4

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
 • Perfil: Màster en Indústria Farmacèutica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
Llista definitiva
EXP_4_19_AS_5

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Infermeria
 • Perfil: Infermeria
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista definitiva
EXP_4_19_AS_6

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Bases dels Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Llista definitiva
EXP_4_19_AS_7

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Pràctiques de Grau en Medicina / Portafoli Grau en Medicina
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
Llista definitiva
EXP_4_19_AS_8

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Immigració i Salut
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
 Llista definitiva
EXP_4_19_AS_9

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil:Lectures en Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
 Llista definitiva
EXP_4_19_AS_10

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Organització de la Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista definitiva
EXP_4_19_AS_11

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral II / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral / Fisiopatologia laboral
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista definitiva
EXP_4_19_AS_12

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Radiologia i Medicina Física
 • Perfil:Diagnòstic per la Imatge
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
Llista definitiva
Publicació de la proposta de provisió
27
juny
2019

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places   Proposta de Provisió
EXP_4_19_AS_1

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Bioquímica / Química / Biologia Molecular de la Cèl·lula
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 4

relació

SOLÉ SERRA, CARME
EXP_4_19_AS_2

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Algorismes Evolutius / Modelat de Malalties Complexes / Principis del Disseny Biològic
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
relació VALVERDE CASTILLO, SERGIO
EXP_4_19_AS_3

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Complements per a la formació disciplinar en Ciències Naturals / Fonaments de l'Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3

 

relació

 

MUÑOZ BAGUENA, XAVIER
EXP_4_19_AS_4

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
 • Perfil: Màster en Indústria Farmacèutica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
relació SIERRA JIMÉNEZ, MARIA ANGELES
EXP_4_19_AS_5

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Infermeria
 • Perfil: Infermeria
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
relació BARDALLO PORRAS, Mª DOLORES
EXP_4_19_AS_6

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Bases dels Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
relació MAIQUES LLACER, JOSE MARIA
EXP_4_19_AS_7

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Pràctiques de Grau en Medicina / Portafoli Grau en Medicina
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
relació ALCOLEA GARCÍA, ROSA MARÍA
EXP_4_19_AS_8

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Immigració i Salut
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
relació VAZQUEZ NAVARRETE, MARIA LUISA
EXP_4_19_AS_9

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil:Lectures en Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
relació TRESSERAS GAJU, RICARD
EXP_4_19_AS_10

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Organització de la Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
relació DESERTA
EXP_4_19_AS_11

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral II / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral / Fisiopatologia laboral
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
relació DEL PRADO VINUESA, JULIÁN
EXP_4_19_AS_12

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Radiologia i Medicina Física
 • Perfil:Diagnòstic per la Imatge
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
relació SALVADÓ BLASCO, GEMMA
Període d'al·legacions a la proposta de provisió
 • El període d'al.legacions a la proposta de provisió serà del 28 de juny fins l'11 de juliol del 2019
Publicació resolució provisió de places
15
jul.
2019

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Ref. Places Provisió
EXP_4_19_AS_1

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Bioquímica / Química / Biologia Molecular de la Cèl·lula
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 4
SOLÉ SERRA, CARME
EXP_4_19_AS_2

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil: Ciència de la Complexitat / Algorismes Evolutius / Modelat de Malalties Complexes / Principis del Disseny Biològic
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
VALVERDE CASTILLO, SERGIO
EXP_4_19_AS_3

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Perfil: Complements per a la formació disciplinar en Ciències Naturals / Fonaments de l'Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
MUÑOZ BAGUENA, XAVIER
EXP_4_19_AS_4

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
 • Perfil: Màster en Indústria Farmacèutica
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
SIERRA JIMÉNEZ, MARIA ANGELES
EXP_4_19_AS_5

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Infermeria
 • Perfil: Infermeria
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
BARDALLO PORRAS, Mª DOLORES
EXP_4_19_AS_6

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Bases dels Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
MAIQUES LLACER, JOSE MARIA
EXP_4_19_AS_7

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina
 • Perfil: Pràctiques de Grau en Medicina / Portafoli Grau en Medicina
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 2
ALCOLEA GARCÍA, ROSA MARÍA
EXP_4_19_AS_8

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Immigració i Salut
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
VAZQUEZ NAVARRETE, MARIA LUISA
EXP_4_19_AS_9

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil:Lectures en Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
TRESSERAS GAJU, RICARD
EXP_4_19_AS_10

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Organització de la Salut Pública
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
DESERTA
EXP_4_19_AS_11

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Perfil: Salut Laboral II / Introducció al sistema de salut i seguretat laboral / Fisiopatologia laboral
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
DEL PRADO VINUESA, JULIÁN
EXP_4_19_AS_12

Places: 1

 • Àrea de Coneixement: Radiologia i Medicina Física
 • Perfil:Diagnòstic per la Imatge
 • Categoria dedicació:  Professor associat tipus 1
SALVADÓ BLASCO, GEMMA