Convocatòria L01/2020

PAS laboral - concurs de trasllat i promoció interna

Tancat
Places: 1
Adscripció: Servei d'Informàtica

Règim jurídic: Laboral
Grup: III-M)

Jornada: Normal
 

Termini de presentació sol·licituds: 02/03/2020
Convocatòria L01/2020
14
feb.
2020
Termini de presentació de sol·licituds
02
març
2020
Resolució de nomenament dels vocals tercer i quart del tribunal
04
març
2020
Llista de persones admeses i excloses
04
març
2020
Valoració de mèrits
13
març
2020
Suspensió temporal dels terminis administratius
02
abr.
2020

Suspensió temporal dels terminis administratius

Amb motiu de l'emergència sanitària decretada a causa del COVID-19, comuniquem als candidats proposats pel tribunal que els terminis d’aquest procediment estan temporalment suspesos d’acord amb la disposició addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14.03.2020).

Tan bon punt es reprenguin informarem personalment als candidats proposats.

Resolució concurs
29
juny
2020