Convocatòria C12/2019

PAS funcionari - convocatòria de provisió

Tancat
Places: 2

Règim jurídic: Funcionari
Subdirector/a de la Biblioteca

 Subgrup: A1/A2 Nivell: 26 Dedicació: Jornada completa

Cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
 Subgrup: A2 Nivell: 26.1 Dedicació: Jornada completa

Termini de presentació sol·licituds: 23/05/2019
Convocatòria C12/2019
13
maig
2019
Termini de presentació de sol·licituds
23
maig
2019
Resolució de nomenament del vocal tercer del tribunal
28
maig
2019
Llista de persones admeses i excloses i característiques de la prova
21
juny
2019

Característiques de la prova

aprovades pel tribunal en sessió de 20.06.2019

 

Lloc: Subdirector/a de la Biblioteca

 

  • La prova consisteix a elaborar un projecte de millora o un pla d’actuació relacionat amb el suport a la recerca que es presta des de la Biblioteca.

 

  • La data màxima de lliurament  del projecte de millora o del pla d’actuació és dilluns 8 de juliol de 2019 fins a les 14 hores a la Secció de Selecció (edif. Rectorat UPF) o a la bústia de correu-e [email protected].

 

  • La convocatòria a la defensa del projecte o del pla i l’entrevista tindrà lloc segons s’indica:

 

CANDIDATA

DATA

LLOC DE REALITZACIÓ

HORA

CASALDALIGA RIERA, Anna Maria

10.07.2019 

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè

Pl. Mercè 10-12 (08002 Barcelona) 

11:30h

Durada màxima: 30 minuts

Presentació i defensa del projecte o del pla 

15:00 h

Entrevista* d’avaluació de competències inherents al lloc de treball

 

* Únicament es durà a terme l'entrevista en cas que la candidata superi el supòsit pràctic.

 

Lloc: Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària

 

  • La prova consisteix a elaborar un projecte de millora o un pla d’actuació relacionat amb l’àmbit de participació dels estudiants en activitats extracurriculars que fomentin les seves competències transversals.

 

  • La data màxima de lliurament  del projecte de millora o del pla d’actuació és dilluns 8 de juliol de 2019 fins a les 14 hores a la Secció de Selecció (edif. Rectorat UPF) o a la bústia de correu-e [email protected].

 

  • La convocatòria a la defensa del projecte o del pla i l’entrevista tindrà lloc segons s’indica:

 

CANDIDATA

DATA

LLOC DE REALITZACIÓ

HORA

GARCIA GIMENEZ, Gemma

10.07.2019 

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè

Pl. Mercè 10-12 (08002 Barcelona) 

12:30h

Durada màxima: 30 minuts

Presentació i defensa del projecte o del pla 

16:00h

Entrevista* d’avaluació de competències inherents al lloc de treball

 

* Únicament es durà a terme l'entrevista en cas que la candidata superi el supòsit pràctic.

 

Publicació resultats finals
11
jul.
2019
Publicació resolució concurs
30
jul.
2019