Convocatòria L01/2019

PAS laboral - concurs de trasllat i promoció interna

Tancat
Places: 4

Règim jurídic: laboral

Termini de presentació sol·licituds: 04/03/2019
Convocatòria L01/2019
15
feb.
2019
Termini de presentació de sol·licituds
04
març
2019
Resolució de nomenament dels vocals tercer i quart del tribunal
11
març
2019
Llista de persones admeses i excloses
03
abr.
2019

Característiques de la prova de coneixements per cadascuna de les places UP1, UITS2 i TMSW4

1. La prova de coneixements consistirà en un exercici sobre les funcions i els coneixements necessaris per desenvolupar el lloc de treball convocat.

2. Les persones aspirants haurà d'anar proveïdes del Document Nacional d'Identitat.

3. Les persones candidates tindran a la seva disposició un ordinador així com les aplicacions i el programari informàtic necessari per realitzar la prova. No es permetrà l'ús de memòria mòbil o altres eines personals per part de les persones candidates.

4. La durada màxima de la prova serà de 3 hores i 30 minuts.

5. Aquesta prova es puntuarà de 0 a 4 punts. La puntuació mínima per superar-la s'indicarà amb caràcter previ a la realització de la mateixa.

6. La prova de coneixements tindrà lloc segons les indicacions següents:

DATA

 HORA

LLOC DE REALITZACIÓ

26.04.2019

9.30h

Universitat Pompeu Fabra - Campus de la Ciutadella

Edifici Roger de Llúria, aula 40.257 

Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27 (08005 Barcelona)

 
Resolució parcial del concurs
03
abr.
2019
Publicació resultats prova de coneixements
10
maig
2019
Publicació resultats finals
23
maig
2019
Resolució concurs
17
juny
2019