Llibres

IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Memòria Econòmica de Catalunya 2020 (inclou l’Informe Anual de l’Empresa Catalana) (CAT)

Dirigida per la Cambra de Barcelona, realitzada amb la col·laboració de les cambres catalanes i editada anualment pel Consell de Cambres de Catalunya, aquesta publicació ofereix una visió global de l’economia catalana i del seu territori.

Detecting Accounting Fraud Before It′s Too Late (The Wiley Finance Series) (2019) (ENG)

Aquest llibre és una guia completa per detectar fraus comptables per als auditors que els investiguen i els analistes / gestors que volen evitar-los. S'hi descriuen una gran varietat de senyals d'alerta, així com diverses tècniques per detectar i fer front als fraus.

Eufòria i pànic (2009) (CAT) / Euforia y pánico (4a ed. 2021) (ESP)

Aquest llibre analitza els principals cracks i crisis econòmiques que s’han produït al llarg de la història. L’objectiu és proposar diverses estratègies i mesures que permeten evitar les pèrdues que es poden produir i maximitzar els beneficis.

L’ampolla mig plena (2021) (CAT) / La botella medio llena (2021) (ESP)

Al llarg de la història, hi ha documentades unes quantes crisis econòmiques importants. Tot i que cada crisi és diferent, hi ha alguns patrons que es repeteixen, sobretot en les fases posteriors al moment en què esclata. L’ampolla mig plena exposa lliçons que podem aprendre de les persones, organitzacions i països que se’n surten, tenint en compte que l’objectiu és generar benestar i construir un món que valgui la pena i que sigui millor que el que ens hem trobat.

Renda Bàsica Universal. Anàlisi d’una proposta disruptiva d’innovació social (2019) (CAT)

Aquest estudi tracta de la Renda Bàsica Universal (RBU o Universal Basic Income –UBI– en anglès) que és un programa de benestar social segons el qual tot ciutadà d’un país (normalment, tot ciutadà adult) rep una renda incondicional, independent de la seva situació laboral (si treballa o no) i independent de qualsevol altra renda o patrimoni.

 

Empreses que menteixen (2017) (CAT) / Empresas que mienten (2019) (ESP) 

Per prendre decisions de tipus financer és imprescindible tenir tota la informació financera de les empreses. Tanmateix, sovint es produeixen problemes de fiabilitat comptable. Empreses que menteixen descriu i analitza la naturalesa dels maquillatges comptables i les seves motivacions. Així mateix, proposa diverses tècniques per detectar aquestes pràctiques i, al final del llibre, l’autor proposa un conjunt de mesures que ajuden a reduir els maquillatges comptables.

 

La transformació econòmica de Lleida. Resum executiu i estudi complet (2019) (CAT)

Aquest treball, encarregat per Forum Empresa, pretén aprofundir sobre la transformació econòmica de Lleida, abordant-ne la realitat i perspectives de futur. Per la seva realització ha comptat amb la col·laboració de moltes empreses de Lleida, la Universitat de Lleida i altres entitats del territori.

Anàlisi integral d’empreses (2018) (CAT) / Análisis integral de empresas (2018) (ESP)

A través de l’anàlisi integral d’una empresa s’aconsegueix una visió clara dels seus aspectes qualitatius (les persones, l’estratègia, l’operativa) i dels seus aspectes quantitatius relacionats amb els comptes anuals (situació patrimonial, financera i econòmica). D’aquesta manera, podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en diversos temes.

Memòria Econòmica de Catalunya 2017 (inclou l’Informe Anual de l’Empresa Catalana) (CAT)

Dirigida per la Cambra de Barcelona, realitzada amb la col·laboració de les cambres catalanes i editada anualment pel Consell de Cambres de Catalunya, aquesta publicació ofereix una visió global de l’economia catalana i del seu territori.

 

Manual de análisis de empresas cotizadas (2017)

​Aquest manual exposa els conceptes i les tècniques que convé dominar per analitzar les empreses que cotitzen en borsa.

Economia de Catalunya: Preguntes i respostes sobre l'impacte econòmic de la independència (2014) (CAT) / The Economy of Catalonia. Questions and answers on the economic impact of independence (2014) (ENG)

Respostes a totes les preguntes relacionades amb el futur de l'economia de Catalunya en el cas d'un estat propi.

 

Avançant: claus per sobreviure i créixer (2013) (CAT) / Avanzando: claves para sobrevivir y crecer (2013) (ESP)

No és fàcil crear una empresa, i menys encara aconseguir que sobrevisqui i creixi a mesura que passen els anys. L’objectiu principal d’aquest llibre és exposar factors clau que afavoreixen que l’èxit es mantingui al llarg dels anys. Exposa bones pràctiques en relació amb l’equip humà de l’empresa, disseny i millora del model de negoci. Mostra les principals causes de fracàs empresarial. S’inclouen casos pràctics d’empreses de diferents sectors en la major part dels temes tractats per tal de poder visualitzar millor les propostes de millora que es fan.

Aprendre a ensenyar: una visió pràctica de la formació de formadors (2012) (CAT) / Aprender a enseñar: una visión práctica de la formación de formadores (2012) (ESP)

Com ensenyar per tal que els alumnes aprenguin. Aquest és l’objecte del llibre, que està dirigit a professors que volen millorar la qualitat de la seva docència.

La Bolsa. Funcionamiento y técnicas para invertir (2000) (ESP)

El llibre està escrit pensant en els coneixements i necessitats de les persones no iniciades en la borsa, però que estan interessades en la matèria. S'hi analitzen les claus per entendre com funciona la borsa, les diverses tècniques d'anàlisi borsària, quin és el moment adequat per invertir i el moment per vendre o com seleccionar les empreses que tenen unes millors perspectives.