Back Gusó, Enric

Gusó ,Enric

Enric Gusó
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Predoctoral researcher