Back Cortès, Guillem

Cortès, Guillem

Guillem Cortès
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Predoctoral researcher