Back Cortès, Guillem

Cortès ,Guillem

Guillem Cortès
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Predoctoral researcher