Back Batlle, Roser

Batlle, Roser

Roser Batlle
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Predoctoral researcher