Back Marcos, Jorge

Marcos ,Jorge

Jorge Marcos
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Research engineer