Back Lizarraga, Xavier Eduard

Lizarraga, Xavier Eduard

Xavier Eduard Lizarraga
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Research engineer