Entitats col·laboradores

Centres i xarxes:

Revistes i mitjans de comunicació:

  • sinpermiso. Edició electrònica de sinpermiso, revista de crítica de la cultura, material i intel·lectual, del capitalisme contrarreformat, desregulat, remundialitzat i reliberalitzat del segle XXI.
  • Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Aquesta revista aborda temas relacionats amb la sostenibilitat, la cohesió social i la democràcia, considerant la pau com a eix transversal d'análisi.
  • Viento Sur. Revista política que busca la comunicació i la trobada entre diferents corrents de pensament crític, especialment aquelles directament vinculades als moviments socials.
  • periodismohumano. Medio de comunicación electrónico con enfoque de derechos humanos y sin ánimo de lucro.

Editorials:

  • Icaria. Editorial independent, especialitzada a l'àrea de ciències socials i assaig, que proporciona eines per a la reflexió i propostes transformadores dels temes més rellevants del món actual.
  • Los libros de la Catarata. Des de 1990 aquesta editorial ha publicat prop de set-cents títols que formen part d'un projecte editorial independent que pretén contribuir a la difusió de formes de pensament crític.
  • Traficantes de sueños. Projecte cultural que defuig de convencionalismes i es planteja com un punt de trobada per a l'anàlisi i discussió sobre els moviments socials.
  • Viejo Topo. Aquest projecte editorial pretén contribuir a renovar, des d'una perspectiva crítica, un panorama que comprèn l'econòmic, el social, la cultura i la contracultura, la ciència, el poder i la seva negació, la política i el pensament, dirigint-se a els qui no es conformen amb el que les coses semblen, i volen saber el que les coses són.
  • Virus. Es tracta d'un projecte col·lectiu autogestionat que va començar la seva marxa l'any 1991, amb la voluntat de crear una doble estructura d'edició i distribució (comercial i alternativa) al servei dels moviments socials i de les editorials afins. 

Blocs: