• Divisió de gènere del treball domèstic i de cura a les parelles
  • Discriminació de gènere al mercat laboral
  • Polítiques de família i infància en perspectiva comparada
  • Construcció social de la paternitat/maternitat
  • Desigualtats socials i de gènere