Grups de recerca

DemoSoc

DEMOSOC és un grup de recerca interdisciplinari especialitzat en anàlisi demogràfica i sociològica, així com estudis de mercat laboral i criminologia, clarament orientats cap a la recerca quantitativa i comparativa entre poblacions.