És professora agregada i investigadora al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF, Barcelona). Sóc membre del Grup de Recerca en Sociodemografia  (DemoSoc) del Departament de Ciències Polítiques i Socials  i del Centre d'Estudis de Gènere (CdGE) de la UPF. Anteriorment ha treballat al Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB (Barcelona) i ha fet estades de recerca al Departament d'Estudis de Població del 'El Colegio de la Frontera Norte' de Tijuana (Mèxic),  el Center for U.S.-Mexican Studies de la UCSD (EUA) i al Gender Institute de la LSE (Regne Unit). Ha treballat en diferents projectes de recerca nacionals i internacionals sobre formació familiar, atenció a la infància, pobresa infantil, paternitat/maternitat, repartiment del treball domèstic i de cura, i desigualtats socials per raons de gènere.

Actualment treballa en temes sobre estereotips, prejudicis i discriminació de les dones al mercat de treball. És membre de la Xarxa transPARENT d’experts nacionals i internacionals en temes de gènere i divisió del treball als països europeus que analitzen els processos de negociació de les parelles heterosexuals en la divisió de treball remunerat i no remunerat a la llar, i com aquests processos varien al context dels països europeus i els diferents tipus de règims de benestar. També participa al Projecte IMPLICA (Promoció de l'equilibri entre la vida laboral i la vida de les empreses), que estudia la implicació dels homes en la cura infantil i les polítiques de conciliació adreçada específicament als pares en el marc de les empreses. 

Ciències Politiques i Socials

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 +34 93 542 27 30

[email protected]

ResearchGateGoogle ScholarORCIDResearcher IdScopusPortal de Producció Científica

DemoSoc