Tot el professorat del màster és doctor amb dedicació a temps complet i està adscrit al Departament d'Humanitats de la UPF.

Coordinador del màster: Miquel Berga.