1. No m'identifica
 2. Intento accedir a l'automatrícula i m'apareix el missatge: "No es pot fer la matrícula perquè la vostra cita no correspon a la data/hora actual"
 3. Hi consta un deute pendent
 4. Hi consta un deute no econòmic pendent
 5. L'automatrícula diu que tinc el règim de permanència o continuïtat exhaurit
 6. Hi ha dades incorrectes que no puc modificar
 7. Hi apareixen assignatures no superades i no vull cursar-les totes
 8. Només m'hi apareixen les assignatures que em queden per fer del curs passat, però vull matricular-ne també del curs següent
 9. Tinc assignada una agrupació i no em surten totes les assignatures a l'apartat "La meva selecció"
 10. Puc modificar el grup d'una assignatura inclosa en una agrupació?
 11. Puc matricular-me de qualsevol grup?
 12. He de matricular les assignatures que vull reconèixer?
 13. Quan intento anar a la pantalla "Informació del pagament" apareix un missatge d'error que avisa que no col·loca algunes assignatures
 14. No em deixa seleccionar l'ajut de matrícula o gratuïtat que em pertoca
 15. No em deixa seleccionar la condició de becari condicional
 16. No em deixa seleccionar el pagament ajornat
 17. A la pantalla no m'apareix la bonificació d'una matrícula d'honor que vaig obtenir l'any passat
 18. M'he matriculat com a becari, però a la liquidació he d'abonar taxes acadèmiques
 19. He gravat la matrícula però no m'ha sortit impresa
 20. He imprès la matrícula però amb aquest document no puc fer el pagament

 

1. No m'identifica

L'usuari és el DNI amb lletra, o el número de passaport. Si no pots accedir-hi prova-ho sense la lletra.

Si no recordes la contrasenya clica a Has oblidat la teva contrasenya? i rebràs un correu electrònic per restablir-la.

 

2. Intento accedir a l'automatrícula i m'apareix el missatge següent: "No es pot fer la matrícula perquè la vostra cita no correspon a la data/hora actual

Consulta a la web de matrícula quan has de matrícular-te.

 

3. Hi consta un deute pendent

Segurament, durant el curs has fet alguna ampliació de matrícula, incorporació o una altra gestió en el teu expedient que ha generat un cost que consta com a pendent.

1. Imprimeix l'abonaré del teu pagament pendent a través de la Secretaria Virtual: https://secretariavirtual.upf.edu > Taxes > Abonarés pendents de pagaments.

2. Fes el pagament mitjançant una de les opcions següents (totes les dades necessàries per al pagament en línia consten a l'abonaré):

 • Personalment, a qualsevol caixer de Servicaixa (CaixaBank) o oficina del Banc Santander.
 • Per Internet, en el cas que tingueu compte corrent en línia a CaixaBank o Banc Santander.
 • Amb targeta (VISA, MasterCard, etc.) de qualsevol entitat bancària, a través del portal de pagament en línia de Caixabank.

3. Envia el justificant de pagament al CAU de la secretaria dels teus estudis.

Estudiants amb simultaneïtat d'estudis: si t'has automatriculat del primer estudi, has d'enviar un missatge al CAU a la secretaria dels teus estudis i informar-los de la teva situació abans d'automatricular-te del segon estudi.

 

4. Hi consta un deute no econòmic pendent

No has aportat la documentació d'accés correcta i que se't va reclamar quan vas accedir a la Universitat Pompeu Fabra. Has d'enviar un correu al Servei de Gestió Acadèmica: [email protected]

 

5. L'automatrícula diu que tinc el règim de permanència o de continuïtat exhaurit

Tens quatre convocatòries exhaurides d'alguna assignatura o no has superat el 50% de primer curs?

Si la resposta és:

a) Sí, però ja he demanat la 5a convocatòria o la continuïtat i estic esperant resposta.
No podràs matricular-te fins que no es resolgui la teva petició. Se't notificarà electrònicament i rebràs un correu electrònic amb la resolució final sobre la permanència. Consulta la web de matrícula per saber quin dia has de matricular-te o envia un CAU a la secretaria dels teus estudis.

b) No, has de verificar-ho consultant el teu expedient al Campus Global i, si escau, envia un missatge al CAU de la secretaria dels teus estudis.

 

6. Hi ha dades incorrectes que no puc modificar

Has de continuar el procés de matriculació. Un cop matriculat has d'enviar una sol·licitud de modificació d'aquestes a través del formulari que trobaràs a la seu electrònica. Si es tracta d'un canvi de nom, de nacionalitat o de document d'identitat, l'has d'acreditar documentalment.

 

Un cop s'hagi fet el canvi corresponent a l'aplicació, ja t'apareixeran al Campus Global les dades correctes. 

 

7. Hi apareixen assignatures no superades i no vull cursar-les totes

Recorda que abans de matricular assignatures noves estàs obligat a matricular totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries no superades.

Les assignatures de primer curs no superades s'han de matricular obligatòriament cada curs acadèmic.

 

8. Només m'hi apareixen les assignatures que em queden per fer del curs passat, però vull matricular-ne també del curs següent

Has d'enviar un missatge al CAU de la secretaria dels teus estudis.

 

9. Tinc assignada una agrupació i no em surten totes les assignatures a l'apartat "La meva selecció"

Les assignatures que no apareixen tenen el grup ple. Has d'enviar un missatge al CAU de la secretaria dels teus estudis.

 

10. Puc modificar el grup d'una assignatura inclosa en una agrupació?

En cap cas pots modificar el grup assignat.

 

11. Puc matricular-me de qualsevol grup?

Si no tens assignada una agrupació, és obligatori que t’automatriculis del grup majoritari del curs passat, només tenint en compte les assignatures de formació bàsica i obligatòries. Per exemple:

Assignatura        Classe   Grup 

A                         FB         1

B                         OB         2         Grup majoritari    2

C                         OB         2

 

12. He de matricular les assignatures que vull reconèixer?

Les assignatures que vulguis reconèixer no les has de matricular. N'has de sol·licitar el reconeixement i s'incorporaran directament al teu expedient. D'aquesta manera pots gaudir del descompte que estableixi cada any el Decret de preus públics de les universitats públiques catalanes, del total dels crèdits de què constin les assignatures reconegudes.

Si tens les assignatures matriculades podràs demanar-ne el reconeixement però no podràs gaudir del descompte corresponent.

 

13. Quan intento anar a la pantalla "Informació del pagament" apareix un missatge d'error que m'avisa que no col·loca algunes assignatures

Si es tracta d'assignatures de formació bàsica o obligatòries segurament és que no compleixes els requisits de progressió per cursar aquestes assignatures. En cas de dubte, pots posar-te en contacte amb la secretaria dels teus estudis mitjançant el CAU.

 

14. No em deixa seleccionar l'ajut de matrícula o gratuïtat que em pertoca

Vas lliurar la documentació corresponent?

a) Si la vas lliurar dins del termini establert, has d'enviar un missatge al CAU de la secretaria dels teus estudis.

b) Si no la vas lliurar, no pots automatricular-te amb aquesta bonificació.

 

15. No em deixa seleccionar la condició de becari condicional

Vas ser beneficiari de la beca general en el curs anterior o has obtingut la resolució favorable de l'acreditació econòmica MATRC de l'AGAUR i no pots seleccionar l'opció de becari condicional?

Recorda que no podràs matricular-te amb el descompte si NO vas superar, com a mínim, el 90%  dels crèdits matriculats (65% en les enginyeries, 80% en ciències de la salut) dels crèdits matriculats. Es consideren com a NO superades les qualificacions de S, NP i RA.

 

16. No em deixa seleccionar el pagament ajornat

No es poden fraccionar els pagaments quan l'import de la matrícula és inferior a 450€.

Tampoc no podràs fraccionar el pagament si t'has acollit al préstec AGAUR.

 

17. A la pantalla no m'apareix la bonificació d'una matrícula d'honor (MH) que vaig obtenir l'any passat

Per gaudir de la bonificació per matrícula d'honor, l'has d'haver aconseguit en la primera convocatòria del primer any de matrícula de l'assignatura.

Si tens la condició de becari o tens una bonificació que t'eximeix del pagament íntegre dels crèdits matriculats (família nombrosa de categoria especial, discapacitat, etc.) no pots gaudir de la bonificació per MH.

La bonificació per MH només s'aplica l'any següent d'haver-la obtinguda, en els mateixos estudis i la mateixa universitat.

 

18. M'he matriculat com a becari, però a la liquidació he d'abonar taxes acadèmiques

La beca no cobreix l'import dels crèdits repetits ni les taxes administratives. Només els crèdits nous.

 

 

19. He gravat la matrícula però no m'ha sortit impresa

Accedint novament a la matrícula, clicant en l'opció "Consulta de matrícula" > "Visualitzar impressió", podràs imprimir-la.

 

20. He imprès la matrícula, però amb aquest document no puc fer el pagament

a) Si és domiciliació bancària, la Universitat gestionarà el càrrec de l'import de la matrícula al número de compte que hagis facilitat. El primer termini es paga als pocs dies de la matrícula. El segon termini durant la segona setmana de desembre.

b) Si és préstec AGAUR: l'AGAUR contactarà amb tu per comunicar-te l'autorització del préstec i la signatura del contracte.