Aquest programa de màster és de 60 ECTS. Es pot cursar en un any o en dos:

  • Modalitat temps complet: les 7 assignatures obligatòries, 2 optatives (una per trimestre) i el TFM
  • Modalitat temps parcial: a 1r s'han de matricular les 7 obligatòries i a 2n, dues optatives i el TFM

En ambdós casos, en modalitat presencial. 

La llengua de docència és el castellà. Es requereixen coneixements d'anglès suficients per a la lectura d'articles criminològics. 

El pla d'estudis no inclou la possibilitat de fer pràctiques curriculars (ni de convalidar experiència professional per crèdits).

Sí que es poden cursar pràctiques extracurriculars establint un conveni entre la universitat i una entitat. 

Curs acadèmic 2021-2022

Codi

Assignatura

Professor

1r TRIMESTRE

32682

Criminología I: Teorías Criminológicas (obligatòria, 5 ECTS)

Ignacio González (UdG)

Leanid Kazyrytski (UdG)

31883

Penología I: Modelos Penológicos (obligatòria, 5 ECTS)

Daniel Varona (UdG)

Josep Cid (UAB)

32671

Métodos de investigación (obligatòria, 5 ECTS)

Jeroen Spijker (UPF)

Oriol Barranco (UAB)

32684

Sistema de Justicia Penal I: Delincuencia y Justicia Juvenil (optativa, 5 ECTS)

Leanid Kazyrytski (UdG)

Josep Cid (UAB)

32686

Criminalidad I: Violencia de Género (optativa, 5 ECTS)

Raquel Montaner (UPF)

Jorge Rodríguez (UPF)

 

2n TRIMESTRE 

32683

Criminología II: Victimología (obligatòria, 5 ECTS)

Josep M. Tamarit (UOC)

31888

Penología II: Sistemas penitenciarios (obligatòria, 5 ECTS)

 Elena Larrauri (UPF)

32685 Sistema de Justicia Penal II: Desistimiento y Reinserción (optativa, 5 ECTS)

Josep Cid (UAB)

32687

Criminalidad II: Ciberdelincuencia (optativa, 5 ECTS)

Antonia Linde (UOC)

 

3r TRIMESTRE

31892

Penología III: Medidas Penales Alternativas (obligatòria, 5 ECTS)

Ester Blay (UdG)

Daniel Varona (UdG)

32681 Criminología III: Ciberseguridad (obligatòria, 5 ECTS)

Steve Kemp (UPF) 

Migle Laukyte (UPF)

31482

Iniciación a la investigación: Trabajo de Fin de Máster (obligatòria, 15 ECTS)

 
Les assignatures optatives poden variar lleugerament d'un any a l'altre.
Els horaris permeten l'assistència a les quatre optatives, encara que no s'hi estigui matriculat.

 

Altres cursos acadèmics

Consulta el pla d'estudis d'altres edicions aquí.